BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Apsekošanas reģistrācijas žurnāls"

Māju lietu apsekošanas reģistrācijas žurnālu var aplūkot Māju lietas sadaļā ‘Apsekošanas reģistrācijas žurnāls’, kur lietotājs sarakstā par katru žurnālā ierakstu redz šādu informāciju:

 • Apsekošanas datums;
 • Periodiskā apsekošana – pazīme, ka ir periodiskā apsekošana;
 • Apsekojamais objekts;
 • Apsekošanas veids;
 • Nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai;
 • Apsekotājs;
 • Bojājumi ir novērsti;
 • Ieraksta statuss.

Lietotājs var apskatīt ieraksta pielikumu sarakstu ar datņu aprakstiem un lejupielādēt pielikumu datnes, izvēloties darbību .

Ja lietotājs ir Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka pārstāvis, atrāda visus Māju lietas un tās sastāvā esošo ekspluatācijas lietu ierakstus. Citādi sarakstā netiek iekļauti ieraksti statusā ‘Sagatave’.

Saraksta dati tiek kārtoti pēc apsekošanas datuma dilstoši.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Apsekošanas datums – datumu intervāls, kurā notikusi apsekošana;
 • Periodiskā apsekošana – iespējamās vērtības <tukša vērtība>, ‘Jā’, ‘Nē’;
 • Apsekošanas veids – simbolu virkne, kura tiek meklēta lauka ‘Apsekošanas veids’ vērtībā;
 • Apsekošanas rezultāts – simbolu virkne, kura tiek meklēta lauka ‘Apsekošanas rezultāts’ un ‘Apsekošanas rezultāta apraksts’, ja tāds ir norādīts, vērtībā;
 • Apsekotājs – simbolu virkne, kura tiek meklēta lauka ‘Apsekotājs’ vērtībā;
 • Apsekojamā būve – izvēle no Māju lietas būvēm, par katru atrāda kadastra apzīmējumu, lietošanas veidu.
 • Bojājumi ir novērsti - iespējamās vērtības <tukša vērtība>, ‘Jā’, ‘Nē’;
 • Ieraksta statuss – iespējamās vērtības ‘Sagatave’, ‘Apstiprināts’, ‘Labošanā’.