BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Apsekošanas vizīšu pieteikumu saraksts (īpašniekiem)

Autorizēts BISP lietotājs atver izvēlētās Māju lietas sadaļu ‘Apsekošanas vizītes pieteikumi’.

Lietotājs sadaļā redz pieteikumus, kuros lietotājs ir:

 • Fiziska persona un ir pieteikumā norādītais īpašnieks;
 • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara pārstāvēt pieteikumā norādīto īpašnieku kā īpašnieku;
 • Juridiskas personas pārstāvis un šī juridiska persona ir pieteikumā norādītais īpašnieks un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā īpašnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata);
 • Juridiskas personas pārstāvis un šai juridiskai personai ir spēkā esoša pilnvara pārstāvēt pieteikumā norādīto īpašnieku kā īpašnieku un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā personu (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Pieteikumu sarakstā par katru pieteikumu atrāda šādu informāciju:

 • Pieteikuma iesniegšanas datums – ja pieteikums ir iesniegts pārvaldniekam;
 • Pieteikuma tēma;
 • Pieteikuma statuss;
 • Pieteikuma apstrādes pabeigšanas datums – ja pieteikuma apstrāde ir pabeigta.

Lietotājs var atvērt izvēlētā pieteikuma detalizēto skatu, kurā atrāda pilno pieteikuma informāciju:

 • Pieteikuma iesniegšanas datums – ja pieteikums ir iesniegts pārvaldniekam;
 • Īpašnieks, kura vārdā izveidots pieteikums;
 • Īpašnieka pilnvarotā persona – sagatavotājs/iesniedzējs, ja atšķiras no īpašnieka;
 • Pārvaldnieks, kuram ir adresēts pieteikums;
 • Pieteikuma statuss;
 • Pieteikuma tēma;
 • Pieteikuma saturs – formatētā teksta atrādīšana;
 • Pieteikuma pielikumi;
 • Pieteikuma apstrādes rezultāts saskaņā ar ‘8I2-454 Īpašnieka informēšana par apsekošanas vizītes pieteikuma apstrādes pabeigšanu’.

Lietotājs var meklēt pieteikumus sarakstā pēc:

 • Teksts – simbolu virkne, pēc kuras meklē pieteikuma tēmas un pieteikuma saturā;
 • Statuss – pieteikuma statuss. Iespējamās vērtības ‘Sagatave’, ‘Iesniegts’, ‘Apstrādē’, ‘Izskatīts’;
 • Pieteikuma iesniegšanas datums – datumu intervāls, kurā pieteikums tika iesniegts.

Attēls. Sadaļa ‘Mani pieteikumi’ Māju lietas īpašniekam’