BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Saņemtie apsekošanas vizīšu pieteikumi (pārvaldniekiem)

Autorizēts BISP lietotājs atver izvēlētās Māju lietas sadaļu ‘Saņemtie apsekošanas vizītes pieteikumi’.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Saņemto apsekošanas vizīšu pieteikumu saraksts

Lietotājs sadaļā redz visus Māju lietas īpašnieku pieteikumus, ja lietotājs ir:

 • Fiziska persona un ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem);
 • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara ar atbilstošām pārvaldīšanas tiesībām, no personas, kura pārvalda šo Māju lietu;
 • Juridiskas personas pārstāvis un šī juridiska persona ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem) un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata vai ir reģistrēts pārvaldnieku reģistrā kā pārvaldnieka par māju atbildīga persona);
 • Juridiskas personas pārstāvis un šai juridiskai personai ir spēkā esošs pilnvarojums ar atbilstošām pārvaldības tiesībām no Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Pieteikumu sarakstā par katru pieteikumu atrāda šādu informāciju:

 • Pieteikuma iesniegšanas datums un laiks – ja pieteikums ir iesniegts pārvaldniekam;
 • Īpašnieka, kurš ir iesniedzis pieteikumu, vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Pieteikuma tēma;
 • Pieteikuma statuss;
 • Pieteikuma apstrādes pabeigšanas datums – ja pieteikuma apstrāde ir pabeigta.

Lietotājs var atvērt izvēlētā pieteikuma detalizēto skatu, izvēloties darbību atvērt , kurā atrāda pilno pieteikuma informāciju:

 • Pieteikuma iesniegšanas datums – ja pieteikums ir iesniegts pārvaldniekam;
 • Pārvaldnieks, kuram ir adresēts pieteikums;
 • Īpašnieks, kura vārdā iesniegts pieteikums;
 • Īpašnieka pilnvarotā persona (iesniedzējs), ja tāda ir;
 • Pieteikuma statuss;
 • Pieteikuma tēma;
 • Pieteikuma saturs – formatētā teksta atrādīšana;
 • Pieteikuma pielikumi.
 • Pieteikuma apstrādes rezultāts saskaņā ar ‘8I2-454 Īpašnieka informēšana par apsekošanas vizītes pieteikuma apstrādes pabeigšanu’.

Lietotājs var meklēt pieteikumus sarakstā pēc:

 • Teksts – simbolu virkne, pēc kuras meklē pieteikuma tēmas un pieteikuma saturā;
 • Statuss – pieteikuma statuss. Iespējamās vērtības ‘Sagatave’, ‘Iesniegts’, ‘Apstrādē’, ‘Izskatīts’;
 • Pieteikuma iesniegšanas datums – datumu intervāls, kurā pieteikums tika iesniegts;
 • Īpašnieks / Pilnvarotā persona – simbolu virkne, pēc kuras meklē sakritību īpašnieka vai pilnvarotās personas vārdā uzvārdā vai juridiskas personas nosaukumā;
 • Adrese - simbolu virkne, pēc kuras meklē sakritību pieteicēja īpašuma adresē. Kritērijs darbojās, tikai, ja pieteicējam Māju lietā ir dzīvokļa īpašums.

Attēls. Saņemto apsekošanas vizīšu pieteikumu detalizētais skats