BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres saskaņošana ar iesaistītajiem dalībniekiem

Sadaļā ‘Saskaņošana’ sistēma atrāda ’Iesaistītās personas’, ar kurām ir jāsaskaņo izveidotais būvniecības ieceres iesniegums.

Uzvirzot peles kursoru uz i burta blakus nosaukumam ‘Saskaņotāji’, tiek attēlots informatīvs paskaidrojuma tekstsSaskaņošana iespējama tikai ar ierosinātāja organizācijas pārstāvjiem. Organizācija var nodrošināt saskaņotājam piekļuvi būvniecības lietai, piešķirot saskaņotājam attiecīgu pilnvaru, pārpilnvarojumu vai atbilstošo deleģējumu.”.

Ja lietotājs ir organizācijas pārstāvis, kuram ir tiesības ieceres iesniegumu nodot skaņošanai ar būvniecībā iesaistītām personām, papildus sistēmas piedāvātām personām var norādīt citas fiziskas personas, kurām ir jāsaskaņo ieceres iesniegums.

 • Par katru personu jānorāda:
  • Pazīme, ka persona ir ārvalstnieks;
  • Mītnes valsts – obligāti, ja persona nav ārvalstnieks noklusētā vērtība ‘Latvija’ un nav rediģējama;
  • Persona kods/Reģistrācijas numurs mītnes valsti – obligāts;
  • Vārds - obligāts;
  • Uzvārds – obligāts;
  • E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt saskaņojumu;
  • Pārstāvētais ierosinātājs – obligāts, izvēle no būvniecības lietas ierosinātājiem;
  • Pārstāvja loma.
 • Pēc personas norādīšanas:
  • ja tā nav ārvalstnieks, tiek veikt pārbaude vai persona ar norādītiem datiem (personas kods, vārds uzvārds) eksistē. Ja persona nav reģistrēta ne BIS, ne PMLP, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu.
  • Ja tā ir ārvalstnieks, tiek veikta pārbaude vai BIS ir reģistrēta šāda persona. Ja persona nav reģistrēta vai tai neeksistē BIS ārvalstnieka lietotājs, lietotājam atrāda informatīvu brīdinājumu: ‘Norādītā persona nav reģistrēta kā BIS lietotājs, un nevar sniegt saskaņojumu. Saskaņojuma sniegšanai personai ir jāreģistrējas kā BIS ārvalsts lietotājam.’.
 • Pēc saskaņotāju norādīšanas un saglabāšanas tiem tiek izveidots saskaņojumu pieprasījums saskaņā ar esošu funkcionalitāti.
 • Saskaņojuma rezultātu atrāda saskaņojumu sadaļā, attēlojot norādīto saskaņotāja informāciju (izņemot personas kodu).
 • Saskaņošanas process beidzas, ja ir saņemti saskaņošanas rezultāti no visiem norādītiem saskaņotājiem.

Lai nodotu saskaņošanai – nospiež pogu <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>.

Sistēma izmetīs logu ar iesaistīto dalībnieku kontaktinformāciju.

Norāda, ja nepieciešams, e-pasta adresi, lai iesaistītās personas varētu saņemt paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu uz norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese netiks norādīta, tad iesaistītās personas paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu saņems tikai savā BIS profilā.

! Ņemiet vērā, ka pēc iesnieguma nodošanas saskaņošanai, iesnieguma saturs vairs nebūs labojams.

Kad tas ir izdarīts – spiež pogu <Nodot saskaņošanai>.

Lai uzzinātu, kā var saskaņot iesniegumu tajā norādītās personas, skatīt Ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses’.