BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas apsekošanas žurnāla sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā atver sadaļu ‘Apsekošanas žurnāls’, kur lietotājs var aplūkot informāciju par ievadītajiem apsekošanas datiem.

Lietotājs sarakstā par katru žurnālā ierakstu redz šādu informāciju:

 • Apsekošanas datums;
 • Ir periodiskā apsekošana – pazīme, ka ir periodiskā apsekošana;
 • Apsekojamais objekts;
 • Apsekošanas veids;
 • Nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai;
 • Apsekotājs;
 • Bojājumi ir novērsti;
 • Ieraksta statuss.

Lietotājs var apskatīt ieraksta pielikumu sarakstu ar datņu aprakstiem un lejupielādēt pielikumu datnes.

Saraksta dati tiek kārtoti pēc apsekošanas datuma dilstoši.

Ja ekspluatācijas lieta ir Māju lietas sastāvā un lietotājs ir Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka pārstāvis, atrāda visus ekspluatācijas lietas ierakstus. Citādi sarakstā netiek iekļauti ieraksti statusā ‘Sagatave’.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Apsekošanas datums – datumu intervāls, kurā notikusi apsekošana;
 • Ir periodiskā apsekošana – iespējamās vērtības <tukša vērtība>, ‘Jā’, ‘Nē’;
 • Apsekošanas veids – simbolu virkne, kura tiek meklēta lauka ‘Apsekošanas veids’ vērtībā;
 • Apsekošanas rezultāts – simbolu virkne, kura tiek meklēta lauka ‘Apsekošanas rezultāts’ un ‘Apsekošanas rezultāta apraksts’, ja tāds ir norādīts, vērtībā;
 • Apsekotājs – simbolu virkne, kura tiek meklēta lauka ‘Apsekotājs’ vērtībā;
 • Bojājumi ir novērsti - iespējamās vērtības <tukša vērtība>, ‘Jā’, ‘Nē’;
 • Ieraksta statuss – iespējamās vērtības ‘Sagatave’, ‘Apstiprināts’, ‘Labošanā’.

Ekspluatācijas lieta. Sadaļa “Apsekošanas reģistrācijas žurnāls”