DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstu?

Lietotājs, atverot izvēlētās būvniecības lietas sadaļu ‘Būvdarbu gaita’/‘Būvdarbu žurnāls’, var apskatīt sarakstu ar būvdarbu žurnāla notikumiem hronoloģiskā secībā. Par katru ierakstu atrāda apstiprināšanas datumu un laiku, ieraksta veidu, statusu, kas izveidoja, darbu aprakstu un izvērstajā ieraksta skatā vēl atrāda – izveidošanas datumu, atbildīgo personu vai uzņēmumu, būves.

Būvdarbu žurnāla sarakstā lietotājs var atlasīt datus pēc šādiem atlases kritērijiem:

 • Ieraksta veids – izvēle no iespējamām vērtībām ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus;
 • Statuss – izvēle no iespējamām vērtībām ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus;
 • Atbildīgā persona – izvēle no visām personām, kuri reģistrēti līgumu sarakstā ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus. Izvēles sarakstā atrāda personas vārdu uzvārdu, ja persona līgumā ir norādīta ar būvspeciālista sertifikātu;
 • Atbildīgais uzņēmums – izvēle no visiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti līgumu sarakstā ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus. Izvēles sarakstā atrāda uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.
 • Darbu periods – datumu un laika periods, kurā noticis notikums. Ar iespēju norādīt, piemēram -1 diena, kas atlasot nozīmēs, ka tiks atlasīti dati sākot ar <šodien> -1;
 • Datums – datumu periods, par kuru veikt atlasi;
 • Apraksts/Pamatojums - meklē norādīto simbolu virkni būvdarbu žurnāla ieraksta datos atkarībā no ieraksta veida. Meklēšanas lauks pieejams tikai izvērtstajā meklēšanā:
  • Saņemtie būvizstrādājumi => 'Būvizstrādājuma nosaukums';
  • Ikdienas darbi => 'Darbu apraksts' un 'Darbu veids';
  • Speciālie darbi => 'Darba veids';
  • Autoruzrauga vai Būvuzrauga ieraksti => 'Norādījumi' un 'Novērojumu apraksts'
  • Avāriju un nelaimes gadījumu ieraksti => 'Apraksts''
  • Segto darbu pieņemšanas akti, Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti, Citi pieņemšanas akti => 'Nosaukums' un 'Akta nosaukums';
  • Ražošanas rasējumi => 'Nosaukums';
  • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs, Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts, Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs, Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts => 'Pārbaudes nosaukums, apraksts';
  • Kontrolējošo iestāžu ieraksti => 'Novērojumu apraksts' ('Darbu apraksts').

Lietotājs var saglabāt norādītās atlases vērtības kā noklusētās, nospiežot pogu <Saglabāt kritērijus>, un nākamo reizi atlasot datus, tiks izmantotas šīs saglabātās vērtības. Lai atceltu saglabātos atlases kritērijus, jānospiež poga <Atjaunot kritērijus>.

 

Attēls. Būvdarbu žurnāla ierakstu saraksts un atlasīšanas kritēriji.

Lietotājs var atvērt katra ieraksta detalizēto skatu, atkarībā no ieraksta veida, uzspiežot uz mapītes ikonas, kur tālāk var apskatīt arī katra ieraksta notikuma vēsturi, nospiežot pogu <Notikumu vēsture>.