Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvniecības lietas apturēšanas un pārtraukumu sarakstu?

Lēmumus par būvdarbu apturēšanu un pārtraukumu var apskatīt būvniecības lietas sadaļā “APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI”, kur skatīšanās režīmā var aplūkot visus pieņemtos lēmumus. Apturēšana un pārtraukumi var attiekties uz visu būvniecības lietu kopumā vai tikai uz noteiktu būvniecības kārtu.

Attēls. Sadaļa “Apturēšana un pārtraukumi”