DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvniecības lietas apturēšanas un pārtraukumu sarakstu?

Lēmumus par būvdarbu apturēšanu un pārtraukumu var apskatīt būvniecības lietas sadaļā “APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI”, kur skatīšanās režīmā var aplūkot visus pieņemtos lēmumus. Apturēšana un pārtraukumi var attiekties uz visu būvniecības lietu kopumā vai tikai uz noteiktu būvniecības kārtu.

Attēls. Sadaļa “Apturēšana un pārtraukumi”