DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt ekspluatācijas lietas detalizēto informāciju?

Ekspluatāciju lietu sarakstā (sk. Ekspluatācijas lietu saraksts) lietotājs atver sev pieejamo Ekspluatācijas lietu, izmantojot  spiedpogu. Ekspluatācijas lietā tam ir redzama Ekspluatācijas lietas pamatinformācija:

  • Ekspluatācijas lietas numurs;
  • Būves galvenais lietošanas veids;
  • Būves kadastra apzīmējums;
  • Būves adrese;
  • Atbildīgā iestāde;
  • Saite uz “Notikumu vēsture”.

informācija, atbilstošo lietotāja piešķirtajām tiesībām uz Ekspluatācijas lietu, kas grupēta pa sadaļām:

Ir pieejama vizuāla pazīme vai ekspluatācijas lietai ir saistīta Māju lieta, kuru uzklikšķinot lietotājam, kuram ir atbilstošas tiesības, tiek atvērta Māju lieta.

 Ekspluatācijas lietas detalizētais skats