DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt pieejamās būvniecības lietas?

Lai apskatītu sev pieejamo būvniecības lietu sarakstu, daļā ‘PIEEJAMĀS BŪVNIECĪBAS LIETAS’, izvēlas sadaļu ‘PIEEJAMĀS BŪVNIECĪBAS LIETAS.

Pieejamo būvniecības lietu sarakstā tiek atrādītas tās būvniecības lietas, uz kurām:

 • Lietotājam ir piešķirta pieeja un pieejas termiņš nav beidzies, ja lietotājs ir pieslēdzies ar fiziskas personas profilu;
 • Lietotāja pārstāvētam uzņēmumam ir piešķirta pieeja un lietotājam ir piešķirta pieeja un pieejas termiņš nav beidzies, ja lietotājs ir pieslēdzies, izmantojot juridiskas personas profilu, un viņš ir šīs organizācijas paraksttiesīga persona;
 • Personai ir piešķirta pieeja lietai, ja būvniecības lietā ir apstiprināts lēmums par pieejas piešķiršanu, kurā kā pieprasītājs ir norādīta šī persona un:
  • Ja pieejas tiesības pieprasītājam ir piešķirtas ar pamatojumu ‘Kā trešā persona’, lieta ir pieejama kamēr tās stadija nav ‘Ekspluatācija'.
  • Ja pieejas tiesības ir piešķirtas ar pamatojumu ‘Informācijas atklātības likums’, pieejas derīgam termiņam jābūt lielākam vai vienādam ar pašreizējo datumu.

Par katru pieejamo būvniecības lietu lietotājs redz šādu informāciju:

 • Būvniecības lietas numurs;
 • Būvniecības lietas nosaukums;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Ierosināšanas datums;
 • Stadija;
 • Piekļuves termiņš, ja tāds ir norādīts.

Izvēršot būvniecības lietas informāciju, lietotājs redz šādu informāciju:

 • Pēdējās izmaiņas;
 • Īpašuma nosaukums;
 • Kadastra apzīmējums;
 • Objekta adrese;
 • Ierosinātājs;
 • Objekta identifikators.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Būvniecības lietas numurs – pēc ievadītās simbolu virknes;
 • Būvniecības lietas nosaukums - pēc ievadītās simbolu virknes;
 • Kadastra apzīmējums – precīzi ievadītā būvniecības lietas objekta kadastra apzīmējuma;
 • Objekta adrese – norāda no piedāvātā vērtību saraksta, kuru veido saskaņā ar lietotāja ievadītiem simboliem;
 • Ierosinātājs – pēc ievadītās simbolu virknes;
 • Atbildīgā iestāde - norāda no piedāvātā vērtību saraksta, kuru veido saskaņā ar lietotāja ievadītiem simboliem;
 • Ierosināšanas periods - pieejas lietai ierosināšanas periods, ar iespēju norādīt gan sākuma, gan beigu datumu, gan arī tikai vienu no tiem;
 • Pēdējo izmaiņu periods – pieejas lietai izmaiņu veikšanas periods, ar iespēju norādīt gan sākuma, gan beigu datumu, gan arī tikai vienu no tiem;
 • Stadija – būvniecības lietas stadija, kuru var izvēlēties no izkrītošā saraksta lauka;
 • Objekta identifikators – pēc ievadītās simbolu virknes, ja būvniecības lietas objektam ir norādīta identifikatora vērtība;
 • Lietā ir nelasīts paziņojums – atlasa lietas, kurās ir neizlasīti paziņojumi.

 

Attēls. Pieejamās būvniecības lietas saraksta apskate

Formas augšpusē ir pieejama iespēja pārvietoties uz citām, sagrupētām būvniecības lietām. Plašāk par būvniecību lietu grupām skatīt Būvniecības lietu saraksts.

Attēls. Būvniecības lietu grupēšana