DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt pieejamās būvniecības lietas detalizētos būvdarbu gaitas datus?

Detalizētai būvniecības lietu apskatei, nospiež uz mapes ikonas  pie izvēlētās būvniecības lietas.

Ja lietotājam ir spēkā esošās pieejas tiesības ar pamatojumu ‘Kā trešā persona’ ar pazīmi ka ir tiesības uz būvdarbu žurnālu, lietotājs var atvērt būvniecības lietas sadaļu ‘BŪVDARBU GAITA.

Lietotājs var apskatīt informāciju apakšsadaļās ‘PERSONAS’ un ‘BŪVDARBU ŽURNĀLS’.