Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt pieejamās būvniecības lietas detalizētos projekta datus?

Detalizētai būvniecības lietu apskatei, nospiež uz ikonas   pie izvēlētās būvniecības lietas.

Ja lietotājam ir spēkā esošās pieejas tiesības ar pamatojumu ‘Kā trešā persona’, lietotājs var atvert sadaļu ‘PROJEKTS un apskatīt visu aktuālā projekta informāciju:

 1. Apskatīt daļu aprakstu, izņemot daļas, kurām ir ierobežotās pieejas pazīme;
 2. Apskatīt lapu aprakstu, izņemot lapas, kuru daļām ir ierobežotās pieejas pazīme;
 3. Lejuplādēt izvēlētās projekta lapas datnes, izņemot lapas, kurām ir ierobežotās pieejas pazīme.

Ja lietotājam ir spēkā esošas pieejas tiesības ar pamatojumu ‘Informācijas atklātības likums' ar pieeju projekta datiem, lietotājs:

 1. būvniecības lietas dokumentu sarakstā redz dokumentu ar veidu 'Pieejamie projekta dati', kurš tika izveidots apstiprinot/parakstot lēmumu par piekļuves piešķiršanu un kurā ir iekļautas atbilstošās projekta daļas un lapas. Izveidojot dokumentu 'Pieejamie projekta dati' tam norāda šādas pamatdatu vērtības:
  1. Izdevējs - iestādes, kura izveidoja atbilstošo piekļuves lēmumu.
  2. Dokumenta numurs - piekļuves lēmuma numura atvasinājums.
  3. Dokumenta datums - piekļuves lēmuma izveidošanas datums.
  4. Adresāts - piekļuves saņēmējs.
 2. Var apskatīt detalizēto informāciju par tām projekta daļām un lapām, kurām ir piešķirtas pieejas tiesības.
 3. Var lejuplādēt to projekta lapu datnes, kurām ir piešķirta pieeja.