BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt pieejamās būvniecības lietas detalizētos projekta datus?

Detalizētai būvniecības lietu apskatei, nospiež uz ikonas   pie izvēlētās būvniecības lietas.

Ja lietotājam ir spēkā esošās pieejas tiesības ar pamatojumu ‘Kā trešā persona’, lietotājs var atvert sadaļu ‘PROJEKTS un apskatīt visu aktuālā projekta informāciju:

 1. Apskatīt daļu aprakstu, izņemot daļas, kurām ir ierobežotās pieejas pazīme;
 2. Apskatīt lapu aprakstu, izņemot lapas, kuru daļām ir ierobežotās pieejas pazīme;
 3. Lejuplādēt izvēlētās projekta lapas datnes, izņemot lapas, kurām ir ierobežotās pieejas pazīme.

Ja lietotājam ir spēkā esošas pieejas tiesības ar pamatojumu ‘Informācijas atklātības likums' ar pieeju projekta datiem, lietotājs:

 1. būvniecības lietas dokumentu sarakstā redz dokumentu ar veidu 'Pieejamie projekta dati', kurš tika izveidots apstiprinot/parakstot lēmumu par piekļuves piešķiršanu un kurā ir iekļautas atbilstošās projekta daļas un lapas. Izveidojot dokumentu 'Pieejamie projekta dati' tam norāda šādas pamatdatu vērtības:
  1. Izdevējs - iestādes, kura izveidoja atbilstošo piekļuves lēmumu.
  2. Dokumenta numurs - piekļuves lēmuma numura atvasinājums.
  3. Dokumenta datums - piekļuves lēmuma izveidošanas datums.
  4. Adresāts - piekļuves saņēmējs.
 2. Var apskatīt detalizēto informāciju par tām projekta daļām un lapām, kurām ir piešķirtas pieejas tiesības.
 3. Var lejuplādēt to projekta lapu datnes, kurām ir piešķirta pieeja.