DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt prakses apstiprināšanas sarakstu?

Prakses vadītājs Speciālista panelī var atvērt saņemto prakses apstiprināšanas pieprasījumu sarakstu, lai apskatītu saņemtos vēlamās sfēras prakses ierakstu apstiprināšanas pieprasījumus. Lai to izdarītu, nepieciešams autorizēties BIS publiskajā portālā un no fiziskas personas profila jāatver Speciālista panelī sadaļu PRAKSES DATI, tad jāatver šķirklis PRAKSES APSTIPRINĀŠANA.

Attēls. Apstiprināmo prakses ierakstu saraksts.

Saņemto prakses apstiprināšanas pieprasījumu saraksta formā, par katru ierakstu ir redzama informācija:

 • Praktikants – vēlamās sfēras prakses ieraksta apstiprinājumu pieprasījušā praktikanta/būvspeciālista vārds un uzvārds;
 • Darba / Projekta nosaukums – vēlamās sfēras ierakstā norādītais darba/projekta nosaukums;
 • Prakses laiks – vēlamās sfēras prakses ierakstā norādītais prakses periods, datumu intervāls;
 • Līdzdalības pakāpe – vēlamās sfēras ierakstā norādītais amata un papildus datu apvienojums, tos atdalot ar kolu “:”;
 • Darbības sfēra - vēlamās sfēras prakses ierakstā norādītā vēlamā darbības sfēra;
 • Statuss – ieraksta aktuālais statuss.

Sarakstā lietotājs var veikt meklēšanu pēc atlases kritērijiem:

 • Statuss – izvēle no prakses apstiprinājuma statusiem (Apstiprināšanā, Apstiprināts, Noraidīts, Papildināms);
 • Praktikants – praktikanta norādīšana;
 • Prakses laiks – datumu intervāls. Meklēti tiek prakses apstiprināšanas ieraksti, kuriem prakses laika intervāls pārklājas ar meklēšanas kritērijos norādīto intervālu, kaut vai par vienu dienu.

Ierakstu, kas statusā Apstiprināšanā vai Papildināms, var atvērt ar zīmulīša ikonu   prakses informācijas detalizētai apskatei un, lai veiktu šādas darbības:

 • veiktu vēlamās sfēras prakses ieraksta apstiprināšanu;
 • pieprasītu vēlamās sfēras prakses ieraksta labošanu, papildināšanu;
 • noraidītu vēlamās sfēras prakses ieraksta apstiprināšanas pieprasījumu.

Ierakstu, kas statusā Apstiprināts var atvērt ar mapītes ikonu   tikai prakses informācijas detalizētai apskatei.

Ierakstiem var apskatīt notikumu vēsturi, nospiežot uz ikonu  .