BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista iesniegumus?

BIS publiskajā portālā autorizējies lietotājs fiziska persona var atvērt Speciālista panelī sadaļu "Iesniegumi", kur saraksta veidā atrāda viņu izveidotos, iesniegtos būvspeciālista iesniegumus ar iespēju veidot jaunu iesniegumu.

Attēls. Speciālista iesniegumu saraksts.

Būvspeciālista iesniegumu sarakstā lietotājs redz informācija par saviem BIS portālā e-iesniegtajiem būvspeciālista iesniegumiem. Par katru iesniegumu lietotājs sarakstā redz:

 • Numurs - būvspeciālista e-iesnieguma numurs;
 • Iesnieguma - būvspeciālista e-iesnieguma veids, nosaukums;
 • Iesniegšanas datums - datums, kurā būvspeciālista e-iesniegums iesniegts uzraugošajai iestādei;
 • Statuss - būvspeciālista iesnieguma aktuālais statuss;
 • Sertificējošā iestāde - būvspeciālistus sertificējošā iestāde, kurai iesniegums ir adresēts;
 • Lēmuma datne – iespējams lejupielādēt lēmuma datni, ja saņemta atbilde.

Sarakstā ir iespējams meklēt iesniegumu pēc kritērijiem:

 • Numurs - teksta virknes ievade. Meklēšana pēc daļējas sakritības.
 • Iesniegums - iespējams izvēlēties vienu vai vairākus iespējamos būvspeciālistu iesnieguma veidus;
 • Sertificēšanas iestāde - teksta virknes ievade. Meklēšana pēc daļējas sakritības.
 • Statuss - būvspeciālista iesnieguma aktuālais statuss. Izvēle no iespējamām vērtībām;
 • Iesniegšanas datums - datumu intervāls.

Katru no ierakstiem var atvērt detalizētai iesnieguma datu apskatei, nospiežot uz mapes ikonas.

Būvspeciālists no iesniegumu saraksta var uzsākt jaunu iesniegumu veidošanu nospiežot pogu <Veidot jaunu iesniegumu>. Būvspeciālista e-iesnieguma veidi ir šādi:

 • Iesniegums būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras piešķiršanai;
 • Iesniegums būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras atjaunošanai;
 • Iesniegums būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras apturēšanai;
 • Iesniegums būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras anulēšanai;
 • Iesniegums būvspeciālista darbības sfēras informatīvās piezīmes piešķiršanai vai noņemšanai.

Kā izveidot un aizpildīt iesniegumus skatīt aprakstu Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi.

Iesniegumus statusā ‘Sagatave’ var atvērt labošanas režīmā vai dzēst, izmantojot BISP saraksta standarta funkcionālās darbības ikonas.