DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista sertifikātus/sfēru?

BIS publiskajā portālā autorizējies lietotājs fiziska persona var atvērt Speciālista panelī sadaļu "Sertifikāti / Sfēras", kur atrāda viņu sertifikātu un sfēru sarakstu.

Attēls. Speciālista sertifīkātu un sfēru saraksts.

Sertifikāta / sfēras ierakstam var atvērt detalizēto skatīšanās formu, izvēloties sev interesējošo ierakstu un nospiežot mapītes ikonu, kas atrodas ieraksta labajā pusē.

Detalizētajā Sertifikāta/Sfēras skatīšanās formā, lietotājs redz:

 • Personas pamatdati – vārdu un uzvārdu;
 • Sertifikāta pamatdati:
  • Sertifikāta numurs;
  • Sertifikāta piešķiršanas datums;
  • Specialitāti;
  • Sertifikāta statuss;
 • Darbības sfēras/jomas - atrāda sertifikātā iekļauto darbības sfēru aktuālo informāciju saraksta veidā, un par katru sertifikātā esošo sfēru atrāda:
  • Sfēras numurs;
  • Sfēra/Joma - (prakses veids);
  • Sfēras/Jomas piešķiršanas datums;
  • Sfēras/Jomas derīguma termiņš;
  • Sertificēšanas institūcija;
  • Sfēras aktuālais statuss - katram no sfēras ierakstiem var izvērst un apskatīties informāciju par sfēras statusu izmaiņas vēsturi:
   • Datums no;
   • Statuss;
   • Apturēts līdz.
 • Statusu izmaiņas un pārkāpumi – (sākotnēji savērsts datu bloks);
 • Pārreģistrācijas vēsture – (atrāda, ja ir bijusi pārreģistrācija);
 • Pārbaudes – (sākotnēji savērsts datu bloks).

Attēls. Detalizētā Sertifikāta/Sfēras skatīšanās formā.

Izvēršot datu bloku ‘Statusu izmaiņas un pārkāpumi’, atrāda sertifikāta statusu izmaiņu vēsturi un pārkāpumus:

 • Datums no;
 • Sertifikāta statuss;
 • Lēmuma datums;
 • Lēmuma datne;
 • Sfēra/Joma;
 • Pamatojums.

Attēls. Izvērsts datu bloks ‘Statusu izmaiņas un pārkāpumi’.

Pie ierakstiem par apturēšanu, kuriem šobrīd parādās pamatojums ‘Pārkāpums’ papildus redz arī pamatojuma MK noteikumu punktu.

Ja sertifikātam ir pārreģistrācijas vēsture, tad atspoguļo arī to datu blokā ‘Pārreģistrācijas vēsture’:

 • Sfēra;
 • Sertifikāta numurs;
 • Joma.

Attēls. Sertifikāta pārreģistrācijas vēsture.

Izvēršot datu bloku ‘Pārbaudes’, katrai no sfērām var apskatīties informāciju par sfērai saistītajām pārbaudēm:

 • Pārbaudes datums;
 • Pārbaudes veids;
 • Pārbaudes rezultāts.

Attēls. Sfēras pārbaudes ierakstu atrādīšana.