DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt vēlamās sfēras prakses ierakstu?

Prakses vadītājs jeb atbildīgā persona, kurai izveidots jauns vēlamās sfēras prakses apstiprinājuma pieprasījums, Prakses apstiprināšanas sarakstā atrod ierakstu, kurš ir statusā Apstiprināšanā, un atver to detalizētās skatīšanas formā, nospiežot uz zīmulīša ikonas  .

Attēls. Prakses apstiprināšana no atbildīgās personas.

 

 Lai apstiprinātu ierakstu, jāievada informācijā laukā “Vērtējums/Piezīmes” un iespējams papildus pievienot vienu vai vairākas datnes.

Attēls. Vērtējuma ievadīšana prakses ieraksta apstiprināšanai.

Lai turpinātu prakses apstiprināšanu, jānospiež poga <Apstiprināt>. Pēc pogas nospiešanas tiks:

  • uzstādīta vēlamās sfēras prakses ierakstam statuss Apstiprināts;
  • ieraksta notikumu vēsturē tiks saglabāts notikuma fakts “Prakse apstiprināta”, notikuma datums un lietotāja vārds, uzvārds;
  • vēlamās sfēras ierakstā tiks atspoguļots prakses vadītāja veiktās piezīmes laukā “Vērtējums/Piezīmes”, pievenotās datnes, ja tādas ir un apstiprināšanas datums;
  • praktikantam tiks nosūtīts informatīvs paziņojums BISP Paziņojuma sarakstā ar tekstu: “BIS: Saņemts prakses ieraksta apstiprinājums no prakses_vadītāja_vārds_uzvārds. Apstiprinātais prakses ieraksts: saite_uz_prakses_ierakstu.”