Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā būvniecības ieceres iesniegumu nodot saskaņošanai ar iesaistītajām personām?