BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā fiziskai personai pieprasīt BIS atbalsta palīdzību?

Sava portāla profila uzstādījumos, lietotājs redz sadaļu "BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana". Sadaļa paredzēta tam, lai lietotājs var atļaut BIS atbalsta dienestam pieslēgties caur savu profilu portālā, lai saņemt sistēmas lietošanas atbalsta palīdzību. Sadaļā:

 1. Ir redzams piekļuves atļaujas statuss "Piekļuve atvērta", kas ir pazīmes lauks statusam, vai šobrīd lietotajam ir ieslēgta BIS Atbalsta dienesta pieslēgšanās iespēja.
 2. Piekļuves perioda atlikušais laiks formātā hh:mm:ss. Lauks redzams, ja piekļuves kanāls ir atvērts jeb pazīme “Piekļuve atvērta” ir atzīmēta.
 3. Lai atļautu piekļuvi savam profilam, spiež spiedpogu <Atļaut piekļuvi profilam>, kuru nospiežot tiek pārprasīts vai tiešām lietotājs vēlas sniegt piekļuvi savam profilam BIS Atbalsta dienestam un apstiprinošas atbildes gadījumā:
  1. Sistēma uzstāda pazīmi "Piekļuve atvērta" un saglabā par šo faktu ierakstu "Atbalsta saņemšanas vēsturē", norādot notikuma datumu un laiku, un notikumu Uz 72h atvērta piekļuve profilam Atbalsta saņemšanai.
  2. Atjauno piekļuves perioda atlikušo laiku uz 72h.
 4. Ja piekļuves perioda atlikušais laiks sasniedz 00:00:00, tad sistēma automātiski izņem pazīmi "Piekļuve atvērta" lietotāja profilā, un saglabā par šo faktu ierakstu "Atbalsta saņemšanas vēsturē", norādot notikuma datumu un laiku, un notikumu Beidzies piekļuves sniegšanas atļaujas laiks.
 5. Lietotājs var pārtraukt BIS atbalsta saņemšanu, nospiežot spiedpogu <Slēgt piekļuvi savam profilam>, kuru nospiežot tiek pārprasīts vai tiešām lietotājs vēlas slēgt piekļuvi savam profilam BIS Atbalsta dienestam un apstiprinošas atbildes gadījumā:
  1. Sistēma noņem pazīmi "Piekļuve atvērta" un saglabā par šo faktu ierakstu "Atbalsta saņemšanas vēsturē", norādot notikuma datumu un laiku, un notikumu Slēgta piekļuve profilam.
  2. Slēdz BIS atbalsta dienesta piekļuvi lietotāja profilam.
 6. Lietotājs var apskatīties atbalsta saņemšanas vēsturi, nospiežot uz spiedpogas <Atbalsta saņemšanas vēsture>, kurā lietotājs redz:
  1. Notikuma laiku;
  2. Notikuma aprakstu;

Attēls. BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana