BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā fiziskai personai verificēt e-pasta adresi?

Lietotājs, kas autorizējas BIS publiskajā portālā kā fiziska persona, var savā profilā uzsākt e-pasta adreses verificēšanu, verificējot:

 1. Sava profila galveno e-pasta adresi;
 2. Sava profila e-pasta adresi no grupas "Citas e-pasta adreses";

E-pasta adreses verificēšanas uzsākšana ir iespējama, ja e-pasts vēl nav verificēts. Neverificētam e-pastam fiziskas personas profila labošanas formā ir pieejama darbība <Verificēt>. Darbībai ir paskaidrojošais teksts: "Pēc šīs pogas nospiešanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts ar verificēšanas saiti."

 

Ja BIS publiskajam portālam pieslēdzas lietotājs kā fiziska persona, un ja viņam ir verificēta profila e-pasta adrese, tad lietotājs var pievienot citas e-pasta adreses.

Ja lietotāja e-pasts ir verificēts, savā profilā redz bloku "Citas e-pasta adreses", kurā:

 1. Lietotājs redz savam profilam saistītās citas e-pasta adreses un pazīmi vai tās ir/nav verificētas;
 2. Lietotājs var pievienot jaunu citu e-pasta adresi savam profilam. Lai to izdarītu, lietotājs savā profilā:
  1. Izvēlas darbību <Labot kontaktinformāciju>;

           b. Kontaktinformācijas labošanas formā izvēlas darbību <Pievienot papildu e-pastu>;

  1. Izmantojot darbību <Pievienot papildus e-pastu> pievieno vienu vai vairākus papildus e-pastus. Norādītos e-pastus var arī labot un dzēst. Ja dzēš jau verificētu citu e-pasta adresi, pirms tam iegūstot brīdinājumu: "Izdzēšot verificētu e-pasta adresi, BIS uz to vairs nesūtīs paziņojumus, kas var radīt problēmas komunikācijā."

 1. Lietotājs var uzsākt vēl neverificētas citas e-pasta adreses verifikāciju atbilstoši sadaļai ‘E-pasta adreses verificēšana’.

 

Pēc darbības <Verificēt> uzsākšanas:

 1. Tiek veikta pārbaude, vai verificējamā e-pasta adrese jau ir reģistrēts BIS sistēmā kā citas personas verificēta e-pasta adrese. Ja pārbaudē atrod, ka e-pasta adrese jau ir verificēta citai personai, tad tiek parādīts brīdinājuma paziņojums: "Jūsu norādītā e-pasta adrese BIS jau tiek izmantota kā citas personas verificēta e-pasta adrese! Vai tiešam vēlaties veikt tās verificēšanu arī šī profila ietvaros?", ļaujot lietotājam apstiprināt vai atcelt verifikācijas uzsākšanas darbību;
 2. Ja lietotājs izvēlas turpināt verificēšanu vai pārbaudē neatrod, ka e-pasta adrese sistēmā jau būtu piesaistīta kādai citai personai, tad tiek parādīts paziņojums: "Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi ir nosūtīta e-pasta verifikācijas saite, kura ir jāatver, lai pabeigtu e-pasta adreses verifikācijas procesu";
 3. Sistēma nosūta verifikācijas e-pastu uz lietotāja norādīto e-pasta adresi un saglabā verifikācijas pieprasījuma datos, ka šis pieprasījums ir par lietotāja fiziskas personas profila e-pasta adresi vai fiziskas personas citu e-pasta adresi.

 

Ja lietotājs ir uzsācis e-pasta adreses verifikāciju, tad sistēma nosūta e-pastu uz verificējamo e-pasta adresi ar ziņojumu:

"Lai pabeigtu lietotāja [fiziska_persona] ([juridiska_persona]) e-pasta adreses verifikācijas procesu, lūdzu atveriet zemāk esošo saiti un autorizējieties BIS sistēmā ar savu lietotāju! Aktivizācijas saite derīga 72 stundas.
[aktivizācijas_saite]

IGNORĒJIET ŠO E-PASTU, JA NEESAT PIEPRASĪJIS BIS PORTĀLĀ E-PASTA ADRESES VERIFIKĀCIJU".

 

Lietotājs, kurš saņēmis verifikācijas e-pastu, nospiež uz verifikācijas saites un nonāk BIS publiskā portāla autorizēšanās logā. Pēc sekmīgas autorizēšanās:

 1. Ja e-pasta adreses verifikācijas saitei ir beidzies derīguma termiņš, tad lietotājam tiek parādīts paziņojums: "E-pasta adreses verifikācijas saitei beidzies derīguma termiņš, kas bija 72h! Lūdzu uzsākt e-pasta adreses verifikācijas procesu no jauna!";
 2. Ja e-pasta adreses verifikācijas saite ir derīga:
  1. Sistēma pārbauda vai verifikācijas pieprasījumā saglabātā informācija (kuras personas un kāda veida e-pasta aktivizācija caur šo saiti tiek veikt atbilst autorizējušās personas datiem:
   1. Ja dati sakrīt, sistēma e-pasta adresei uzstāda statusu Verificēta un lietotājam parāda paziņojumu "Jūsu e-pasta adrese [epasta_adrese] ir sekmīgi verificēta!”;
   2. Ja dati nesakrīt, tad tiek parādīts paziņojums: "Jums BIS sistēmā nav tiesību verificēt [epasta_adrese] e-pasta adresi!", un e-pasta adrese netiek verificēta.