BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā iegūt praktikanta identifikatoru?

BISP autorizējies lietotājs fiziska persona Speciālista panelī šķirklī Vēlamās sfēras prakse var iegūt praktikanta identifikatoru, lai varētu sevi identificēt kā praktikantu BISP būvniecības lietu datos.

Lai iegūtu praktikanta identifikatoru, jāautorizējas BIS publiskajā portālā un Speciālista panelī šķirklī Vēlamās sfēras prakse, jānospiež poga <Iegūt praktikanta identifikatoru>.

Attēl. Praktikanta identifikatora iegūšanas opcija.

Pēc pogas nospiešanas, sistēma saglabā personu BIS praktikantu reģistrā un piešķir tam identifikatoru PRK-XXXXXX, kur XXXXXX ir praktikanta kārtas numurs praktikantu reģistrā.

Lietotājam piešķirtais praktikanta identifikators tiek atspoguļots šķirkļa “Prakse vēlamajā sfērā” augšpusē virs meklēšanas kritēriju bloka.

 

Attēls. Praktikanta identifikatora atrādīšana vēlamās sfēras prakses sarakstā.

Ja lietotājam ir piešķirts praktikanta identifikators, tad darbības poga <Iegūt praktikanta identifikatoru> vairs netiek rādīta.

Iegūto praktikanta identifikatoru var norādīt būvniecības lietas projektā un būvdarbu gaitas līgumos.