BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvatļaujas apstrīdēšanas iesniegumu?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot iesniegumu par būvatļaujas apstrīdēšanu, lai iesniegtu to būvvaldei.

Lai iesniegtu elektroniski ‘Būvatļaujas apstrīdēšanas iesniegums’, autorizēts publiskā portāla lietotājs ‘Būvniecības darba vietā’ sadaļā ‘Mana būvniecība’ izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams veikt izmaiņas grozījumus. Būvniecības lietā lietotājs nospiež pogu <Jauns dokuments> un atver iespējamo dokumentu sarakstu, kur var redzēt un izvēlēties dokumenta veidu ‘Būvatļaujas apstrīdēšanas iesniegums’.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs - ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarots pārstāvis, sagatavo iesniegumu par būvatļaujas apstrīdēšanu, norādot:

  • Būvatļauja, kuru vēlas apstrīdēt – obligāts lauks iesnieguma sadaļā ‘Būvatļauja’, kas ielasās automātiski;

  • Lūgums par būvatļaujas darbības apturēšanu - vērtību saraksts iesnieguma sadaļā ‘Būvatļaujas apturēšana’: "Apturēt", "Apturēt daļēji", "Neapturēt". Vēlamais būvatļaujas stāvoklis ir jānorāda obligāti;

  • Pamatojums – brīvi ievadāms teksts iesnieguma sadaļā ‘Pamatojums’, obligāts lauks.

Lietotājs var saglabāt iesniegumu un koriģēt to vēlāk vai iesniegt iesniegumu. Papildus var norādīt vēl citu atbildes saņemšanas veidu:

  • Elektroniski uz e-pasta adresi;
  • Pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
  • Personīgi organizācijā.

Pēc noklusējuma tas tiks saņemts publiskajā portālā.

Lietotājs var saglabāt iesniegumu un koriģēt to vēlāk vai iesniegt iesniegumu. Papildus var norādīt vēl citu atbildes saņemšanas veidu:

  • Elektroniski uz e-pasta adresi;
  • Pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
  • Personīgi organizācijā.

Pēc noklusējuma tas tiks saņemts publiskajā portālā.

Pēc saglabāšanas iesniegums <Iesnieguma apskatā> ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Tas parādās būvniecības ietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei.