BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts"?

Lai pievienotu darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāta ierakstu, lietotājs, kurš konkrētajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, izveido jaunu ierakstu ‘Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts’ vai atver apstiprinātu darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas parauga ierakstu un pievieno jaunu ierakstu, norādot:

  • Paņemtais paraugs – saistītais parauga ņemšanas ieraksts, obligāts;
  • Pārskata datums – obligāts, nevar būt mazāks par darba un parauga ņemšanas datumu;
  • Pārskata numurs – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Pielikumu datnes – obligāti, viena vai vairākas datnes.

z

Attēls. Jauna ieraksta ‘’Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts’ izveidošana.

Attēls. Jauna ieraksta ’Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts’ izveidošana no ‘Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs’.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.