Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par būvdarbu pārtraukšanu?

Lai izveidotu iesniegumu par būvdarbu pārtraukšanu, lietotājs izvēlas attiecīgo būvniecības lietu, kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Iesniegumu par būvdarbu pārtraukšanu var izveidot lietotājs, kurš darbojas:

  • savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
  • savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai sagatavot šī veida iesniegumu;
  • juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona;
  • juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām sagatavot šī veida iesniegumu;
  • juridiskas personas profilā un šai juridiskajai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai sagatavot šī veida iesniegumu, un lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām sagatavot iesniegumu.

Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu’  .

Solī ‘Iesniegums’ sistēma atrāda ‘Iesniedzēju’, ‘Lietas numuru’ un ‘Objekta’ nosaukumu.

Lietotājam obligāti jānorāda būvdarbu pārtraukuma ‘Sākuma datumu’.

Iespēja norādīt arī būvdarbu pārtraukuma ‘Beigu datumu’.

Obligāti brīvā tekstā aizpilda lauku ‘Pamatojums’.

Attēls. Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu pamatdatu norādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu datnes pievienošana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanā.

Attēls. Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu kopskats.

Dokumentu var ‘labot’ un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Solī ‘Saskaņošana’ lietotājam atrāda ‘Iesaistīto personu sarakstu’.

Attēls. Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu iesaistīto personu atrādīšana.

Lai uzsāktu saskaņošanas procesu – lietotājam jānospiež poga <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>.

Attēls. Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu nodošana saskaņošanai.

‘Iesaistīto dalībnieku kontaktinformācijas’ logā nospiež pogu <Nodot saskaņošanai>.
Dokuments tiks nodots saskaņošanai, nosūtot paziņojumu norādītajiem apstiprinātājiem, un saglabāts iesniegto dokumentu sarakstā.

Saskaņošanu veic iesaistītās personas no paziņojumu sadaļas ‘Saskaņojumi’.

Attēls. Būvdarbu pārtraukšanas iesnieguma saskaņošana no iesaistītās personas.

Pēc visu iesaistīto personu saskaņojumu izdarīšanas, iesnieguma sagatavotājs iesniegumu var iesniegt būvniecības lietas atbildīgajai būvvaldei.

Attēls. Būvdarbu pārtraukšanas iesnieguma iesniegšana.