Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm?

Lai elektroniski iesniegtu pieprasīto informāciju  par dalībnieku polisēm un apdrošinātāja datiem, autorizēts publiskā portāla lietotājs ‘Būvniecības darba vietā’ izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams iesniegt polisi. Būvniecības lietā nospiež pogu <Jauns dokuments> un izvēlas ‘Iesniegums par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisēm’.

Iesniegumā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju.

Iesnieguma sadaļā ‘Iesniegums’ dati ielasās automātiski.

Iesnieguma sadaļā ‘Apdrošināšana’ obligāti jānorāda <Polises ņēmējs>. Tā var būt persona, kas tika norādīta Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā pie būvniecības dalībniekiem.

Brīvā tekstā ievada <Polises numurs>.

Obligāti jānorāda <Polises termiņa sākuma datums> un <Polises termiņa beigu datums>, un pievieno apdrošināšanas polises datni.

Zem ‘Polises izsniedzējs’ jāatzīmē, ja polises izsniedzējs ir <Ārvalstnieks>. Obligāti norāda <Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs> un <Nosaukums (firma)>.

Pievieno datus sarakstam. Atkārto darbību, ja nepieciešams norādīt informāciju par citu būvniecības dalībnieku. Spiež pogu <Tālāk>, lai pārietu uz nākamo soli.

Pēc saglabāšanas iesniegums <Iesnieguma apskatā> ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei.

Pēc saglabāšanas iesnieguma statuss ir ‘Sagatave’ un iesniegums parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un pēc iesniegšanas – iesniegto dokumentu sarakstā.

Iesniegumu var iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei, pēc būvniecības lietas piederības. Iesniedzot iesniegumu statusu nomaina uz ‘Iesniegts’ un atrāda paziņojumu “Iesniegums ir veiksmīgi iesniegts”.

Iesniegums ir pieejams būvniecības lietas darba vietā dokumentu sarakstā un pie iesniegtajiem dokumentiem.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, bet var skatīt kopskatu.