DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot NKMP atļaujas saņemšanas iesniegumu?

Lai izveidotu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļaujas saņemšanas iesniegumu, lietotājs izvēlas attiecīgo būvniecības lietu un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums’ var izveidot lietotājs, kurš atbilst vienam no nosacījumiem:

 • ir fiziska persona un ir ieceres ierosinātājs;
 • ir fiziska persona un viņam ir aktīva pilnvara, kas ļauj veidot šāda veida dokumentu izvēlētajā būvniecības lietā;
 • ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir būvniecības lietas ierosinātājs vai tai ir aktīva pilnvara, kas ļauj veidot šāda veida dokumentu izvēlētajā būvniecības lietā. Lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt organizāciju vai viņam ir aktīvs deleģējums veidot šāda veida dokumentus izvēlētajā būvniecības lietā.

Lietotājs dokumentā secīgi aizpilda datus.

Solī ‘Pieprasījuma dati’ norāda:

 • Adresāts – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;
 • Būvatļauja/Apliecinājuma karte/Paskaidrojuma raksts.

 

Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums – pieprasījuma dati.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Ierosinātājs’ tiek atrādīts ierosinātājs un šīs personas kontaktinformācija, kas aizpildās automātiski.

Adresi, Tālruņa numuru un e-pasta adresi ir iespēja rediģēt. Pārējos laukus rediģēt nav iespējams.

 

Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums – iesniedzēja kontaktinformācija.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Kārtas’ tiek atrādīts visu būvniecību kārtu saraksts, par tām attēlojot:

 • Kārtas numurs;
 • Kārtas nosaukums;
 • Kārtas objekti;
 • Statuss.

Solis nav pieejams, ja būvniecība noris bez kārtām.

Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums – kārtas

Solī ‘Būvniecības dalībnieki’ pēc noklusējuma tiek atrādīti ierosinātājs (nav rediģējams) un būvatļaujā/būvatļaujas pielikumā norādītie būvniecības dalībnieki. Sarakstu iespējams papildināt ar citām iesaistītajām personām.

Lai piesaistītu jaunu būvniecības dalībnieku, norāda:

 • Iesaistītā persona – izvēlas no saraksta būvdarbu vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvdarbu veicējs;
 • Personas tips - izvēlas personas tipu;
 • Sertificēts būvspeciālists – izvēlas no saraksta speciālistu, meklēšanu veic ievadot vismaz trīs simbolus;
 • Būvniecības kārta – no saraksta izvēlas pieejamo kārtu, kurai piesaistīts ir būvniecības dalībnieks. Lauku var neaizpildīt, ja būvniecības dalībnieks nav piesaistīts konkrētai kārtai.

Esošo būvniecības dalībnieku sarakstā, var aplūkot, kurai kārtai ir piesaistīts dalībnieks, izvēršot tās informāciju.

 

Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums – būvniecības dalībnieki.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesniegums’ norāda atļaujas pieprasījuma pamatojumu brīvā tekstā.
Lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes.

 

Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma pieprasījuma pamatojuma norādīšana.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ iesniegums ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai iestādei.

 

Attēls. NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma kopskats.

Iesniegums ir pieejams būvniecības lietas darba vietā dokumentu sarakstā un pie iesniegtajiem dokumentiem.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, bet var skatīt kopskatu.