Darba uzsākšana būvniecības informāciajs sistēmā
Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem

Kā izveidot NKMP atļaujas saņemšanas iesniegumu?