DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot paskaidrojumu par būve pārbaudi?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot paskaidrojumu uz saņemto atzinumu par būves pārbaudi un iesniegt būvvaldei, lai sniegtu savus skaidrojumus par pārbaudē konstatēto.

Ja būvvalde veikusi būves pārbaudi un izdevusi “Atzinumu par būves pārbaudi”, kur ir doti norādījumi un to izpildes termiņš, atzinuma saņēmējs saņem publiskajā portālā paziņojumu, ka jāsniedz paskaidrojums par būves pārbaudē konstatēto.

Atzinuma saņēmējs vai pilnvarotā persona var iepazīties ar dokumenta “Atzinums par būves pārbaudi” saturu, autorizējoties publiskajā portālā, atverot to no paziņojuma kā saiti vai būvniecības lietas dokumentu sarakstā.

Atzinuma saņēmējs vai pilnvarotā persona var iesniegt ‘Paskaidrojumu par būves pārbaudi’ kā autorizēts publiskā portālā lietotājs ‘Būvniecības darba vietā’ sadaļā ‘Mana būvniecība’ pie attiecīgās būvniecības lietas dokumentu sarakstā, veidojot jaunu iesniegumu.

Iesnieguma formā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju:

  • Iesnieguma sadaļā ‘Kontaktinformācija’ automātiski ielasās dati (obligāta lauka vērtība) par būvniecības ierosinātāju, nepieciešamības gadījumā var mainīt adresi, nospiežot uz zīmulīša ikonas.

  • Iesnieguma sadaļā ‘Atzinuma dokuments’ automātiski ielasās atzinuma, par ko tiek sniegt paskaidrojums, numurs (obligāta lauka vērtība).

  • Pamatojoties uz saņemto “Atzinumu par būves pārbaudi”, sadaļā ‘Paskaidrojuma dati’ brīvā tekstā obligāti norāda savu skaidrojumu par pārbaudē konstatēto un sniegt informāciju par norādījuma izpildi.

Papildus var pievienot vienu vai vairākas datnes.

Pēc saglabāšanas iesniegums <Iesnieguma apskatā> ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Tas parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt būvvaldei/iestādei.

Iesniegumu var iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei, pēc būvniecības lietas piederības. 

Iesniegums ir pieejams būvniecības lietas darba vietā dokumentu sarakstā un pie iesniegtajiem dokumentiem.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst var skatīt kopskatu.