DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir pieņemšanas aktu sadaļa?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Pieņemšanas akti”, kur atrāda kopējo aktu sarakstu “Segto darbu pieņemšanas aktus”, “Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus”, “Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktus”, “Citus pieņemšanas aktus”.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Pieņemšanas aktu saraksts būvdarbu žurnālā.

Aktu sarakstā lietotājs par katru ierakstu redz:

 • Datums – akta datums;
 • Numurs;
 • Akta veids;
 • Akta nosaukums;
 • Akta marka;
 • Akta kods;
 • Statuss.

Izvērstajā ieraksta skatā atrāda papildinformāciju par ierakstu:

 • Izveidošanas datums;
 • Akta apstiprinātāji, t.sk. uzņēmums, kuru pārstāv apstiprinātājs.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Pieņemšanas akta ieraksta izvērstais skats.

Lietotājs var atlasīt datus sarakstā pēc atlases laukiem:

 • Statuss;
 • Apstiprinātājs;
 • Apstiprinātāja uzņēmums;
 • Periods;
 • Datums;
 • Akta numurs – pēc simbolu virknes;
 • Akta nosaukums – pēc simbolu virknes;
 • Akta marka – pēc simbolu virknes;
 • Akta kods – pēc simbolu virknes;
 • Akta veids – var norādīt vairākas vērtības no izvēles saraksta;
 • Apstiprināmie ieraksti – atlasa ierakstus, kuri gaida lietotāja apstiprinājumu.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.

Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:

 • Atvērt labošanai, ja lietotājam tādas tiesības;
 • Apskatīt ieraksta detalizētos datus.
  • Lietotājs no akta datiem var atvērt aktā iekļauto ierakstu datus. Lietotājs var atvērt šādus detalizētos datus:
   • Ikdienas darbiem;
   • Speciāliem darbiem;
   • Saņemtiem būvizstrādājumiem;
   • Projekta lapām;
   • Ražošanas rasējumiem;
   • Aktiem;
   • Autoruzraugu ieraksti;
   • Būvuzraugu ieraksti.

Ja lietotājs ir atvēris izvēlētā ieraksta detalizēto skatu vai pievienojis jaunu ierakstu, aizverot ieraksta skatīšanās vai pievienošanas formu, lietotājs atgriežas sarakstā tajā pašā lapā, no kuras veica ieraksta pievienošanu vai atvēršanu.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

Sarakstā var pievienot jaunu ierakstu, izvēloties ieraksta veidu:

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Jauna ieraksta veida izvēle sadaļā “Pieņemšanas akti”.

Atkarībā no akta veida, lietotājam atrāda aizpildāmo datu kopu.

 

Aktu detalizēto datu atrādīšana

Sarakstā “Pieņemšanas akti” var atvērt izvēlēto aktu, nospiežot uz mapītes ikonas ieraksta labajā pusē, lai apskatītu tā detalizēto skatu ar visiem ievadītajiem datiem un apstiprinātājiem. Nospiežot uz aktīvajiem laukiem, kas ir zilganzaļajā krāsā, lietotājs no akta var par pāriet uz tajā iekļauto ierakstu detalizētiem skatiem:

 • Ikdienas darbiem;
 • Speciāliem darbiem;
 • Saņemtiem būvizstrādājumiem;
 • Projekta lapām;
 • Ražošanas rasējumiem;
 • Aktiem;
 • Autoruzraugu ieraksti;
 • Būvuzraugu ieraksti.

Lietotājam akta detalizēto datu skatīšanās formā netiek atrādīti ikdienas vai speciālā darba citos aktos iekļautas apjoms, kā tas ir akta izveidošanas vai labošanas brīdī.