BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā lejupielādēt projekta datnes

Lai lejupielādētu vienlaicīgi visas projektu datnes, jānospiež spiedpoga <Lejupielādēt projekta datnes>.

Projekta datnes lejupielādējās ZIP formāta failā, kura nosaukumā tiek ietvers būvniecības lietas vai ieceres nosaukums un lejupielādes datums, piemēram, TMP-128155-7182_2020-11-02.zip.

Poga nav pieejama lietotājiem, kuriem piekļuve pie Projekta tika nodrošināta kā Trešajai personai (sk. ‘Trešo pušu saskaņojumi’).

Attēls. Lejupielādēt projekta datnes