Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā lejupielādēt projekta datnes

Lai lejupielādētu vienlaicīgi visas projektu datnes, jānospiež spiedpoga <Lejupielādēt projekta datnes>.

Projekta datnes lejupielādējās ZIP formāta failā, kura nosaukumā tiek ietvers būvniecības lietas vai ieceres nosaukums un lejupielādes datums, piemēram, TMP-128155-7182_2020-11-02.zip.

Poga nav pieejama lietotājiem, kuriem piekļuve pie Projekta tika nodrošināta kā Trešajai personai (sk. ‘Trešo pušu saskaņojumi’).

Attēls. Lejupielādēt projekta datnes