BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot jaunu dokumentu un energosertifikātu?

  1.  
 1. Iespējami veicamās darbības Ekspluatācijas lietas sadaļā 'Dokumenti'.

  1.     Dokumentu pievienošana Ekspluatācijas lietā

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs Ekspluatācija lietu sarakstā var pievienot jaunu dokumentu, ja atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas kopīpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas kopīpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir fiziska persona un viens no Māju lietas dzīvokļa īpašniekiem un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem, izņemot pašam no sevis.
  • Ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir viens no Māju lietas dzīvokļa kopīpašniekiem un tai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no pārējiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no Māju lietas visiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja lietotājs ir fiziska persona un reģistrēts māju pārvaldnieku reģistrā, kā aktīvs pārvaldnieks, un īpašumā esoša būve ir reģistrēta šī pārvaldnieka pārvaldībā.
 • Ja lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir reģistrēta māju pārvaldnieku reģistrā, kā aktīvs pārvaldnieks, un īpašumā esoša būve ir reģistrēta šī pārvaldnieka pārvaldībā un lietotājs ir viens no:
  • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
  • Lietotājs ir spēkā esošā par īpašumā esošu māju atbildīgā persona.

Pievienojot dokumentu, lietotājs norāda:

 • Dokumenta veids – obligāts;
 • Dokumenta datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
 • Dokumenta nosaukums – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Dokumenta numurs – brīvi ievadāms teksts;
 • Izdevējs – brīvi ievadāms teksts;
 • Būve – ekspluatācijas lietas būve;
 • Pielikumi – pielikumu saraksts. Obligāti jāpievieno vismaz viena datne.

 Ekspluatācijas lieta. Jauna dokumenta pievienošana

Lietotājs var labot vai dzēst dokumentu:

 • Ekspluatāciju lietu sarakstā atver dokumenta detalizēto skatu, nospiežot uz tā nosaukumu;
 • Nospiežot atbilstošo izvēli - <Labot> vai <Dzēst>;
 • Dokumenta nosaukums ir neaktīvs tiem dokumentiem, kuru labošana vai dzēšana nav iespējama.

Ekspluatācijas lieta. Dokumenta atvēršana

Ekspluatācijas lieta. Dokumenta labošana / dzēšana

Ekspluatācijas lieta. Dokumenta labošanas pamatojums

Ekspluatācijas lieta. Dokumenta dzēšanas pamatojums

Lietotājs labojot dokumenta datus:

 • Obligāti norāda pamatojumu;
 • Ekspluatācija lietas vēsturē tiek saglabāti dati par notikumu.

Lietotājs dzēšot pievienoto dokumentu:

 • Obligāti norāda pamatojumu;
 • Ekspluatācijas lietas vēsturē tiek saglabāti dati par notikumu.

Lietotājam nav pieejama defektācijas akta pievienošana.

   1.  

            Energosertifikātu pievienošana

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs, kuram ir tiesības pievienot jaunus dokumentus (skatīt ‘Dokumentu pievienošana Ekspluatācijas lietā’), var piesaistīt energosertifikātu būvei gan Māju, gan Ekspluatācijas lietā. 

​​​​​​​​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​Ekspluatācijas lietai pievienotā dokumenta lejuplāde

Autorizējies lietotājs ar atbilstošām tiesībām atver BIS portālā Ekspluatācijas lietas sadaļu ‘Dokumenti’ un var lejupielādēt dokumenta izdruku, PDF formātā ar laika zīmogu, Būvvaldes sagatavotiem dokumentiem:

 • Būvvaldes lēmums;
 • Būves ekspluatācijas pārbaudes atzinums;
 • Tehniskās apsekošanas atzinums;
 • Izziņa par būves neesamību.

Ja dokuments Būvvaldē BIS2 pusē ir parakstīts ar e-parakstu (ar e-parakstu tiek parakstīti tikai negatīvie lēmumi), tad lejuplādei tiek piedāvāta .edoc datne, atbilstoši šobrīd esošajai funkcionalitātei.

 Ekspluatāciju lieta. Dokumentu lejupielāde