BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot tāmes pozīciju no būvdarbu žurnāla ieraksta?

Būvdarbu žurnāla ierakstos , kur iespējams norādīt “Tāmes pozīcijas”, arī var izveidot jaunu tāmes vērtību, ja būvdarbu žurnāla konfigurācijā nav norādīts, ka tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju. Skatīt arī Konfigurācija.

Lai pievienotu jaunu vērtību, nospiež uz <+Pievienot> un pievieno jaunu tāmi, tāpat kā sadaļā “Tāme”.  Skatīt Tāmes ierakstu manuālā pievienošana.

Jauna Tāmes pozīcijas pievienošanas iespēja.

Norādot jaunu vērtību, tā automātiski pievienosies izvēles sarakstam.

Ja konfigurācijā uzstādīta pazīme “Tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju”, tad manuāli pievienot jaunu tāmi nevarēs. Tādā gadījumā var izvēlēties tāmes pozīciju tikai no saraksta vērtībām. Ja izvēlē ir pieejams tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus. Iespējams norādīt tikai vienu vērtību.