BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā saņemt pieņemšanas aktu?

Būvniecības ierosinātājs publiskajā portālā saņem būvvaldes sagatavotos izejošo dokumentu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, lai saņemtu būvdarbu pabeigšanu apliecinošu dokumentu.

Pēc tam, kad iekšējā sistēmā „Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai” vai “Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai” tiek akceptēts, publiskā portāla sadaļā „Iesniegtie dokumenti” iesniedzējs, pēc autorizēšanās publiskajā portālā, redz sevis iesniegto iesniegumu statusā „Apstiprināts” un redz pie „Saņemtie dokumenti” vai būvniecības lietas dokumentu sarakstā no BIS2 saņemto dokumentu – „Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā”.

 

Attēls. ‘Akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā’ atrādīšana būvniecības lietas dokumentu sarakstā.

 

Ja dokuments tika parakstīts ar e-parakstu, lietotājs var lejuplādēt EDOC formāta datni, nospiežot uz datnes ikonas   Ja dokuments tika parakstīts ar sistēmas parakstu, lietotājs var atvērt tā detalizēto skatu.