Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā veidot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta/darbības sfēras apturēšanai?

Par iesnieguma izvēli un vispārējos darbības principus, skatīt Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot un iesniegt sertificējošai iestādei iesniegumu sava aktīvā būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras apturēšanai, lai nebūtu jāmaksā uzraudzības maksa, par periodu, kad netiek plānota profesionālā darbība.

Lietotājam iesnieguma pirmajā ievades solī jānorāda:

  • Sertificēšanas sfēru, kuru vēlas apturēt – obligāts, izvēle no visām lietotāja aktīvām darbības sfērām;
  • Datumu, līdz kuram vēlas apturēt darbības sfēru – tikai nākotnes datums;
  • Pamatojums – brīvā tekstā pamatojums, kāpēc vēlas apturēt darbības sfēru.

Attēls. Iesnieguma pirmais ievades solis.

Iesnieguma otrajā ievades solī ‘Pielikumi’ var pievienot nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami.

Attēls. Pielikuma pievienošanas iespēja iesniegumā.

Tālāk var apskatīt iesnieguma kopskatu/apskatu, kur atrāda visu iepriekšējo ievades soļu ievadītos datus vienkopus, un turpināt iesniegt.

Sertificējošās iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs iesniegumā aizpildās automātiski no izvēlētās darbības sfēras uzraugošās iestādes datiem un nav rediģējams.