DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā veidot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras piešķiršanai?

Par iesnieguma izvēli un vispārējos darbības principus, skatīt Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi.

Publiskā portāla autorizēts lietotājs (fiziska persona) var sagatavot un iesniegt sertificēšanas iestādei iesniegumu “Iesniegums būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras piešķiršanai”, lai iegūtu jaunu būvspeciālista sertifikātu vai papildinātu esošu sertifikātu.

Iesniegumu “Iesniegums būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras piešķiršanai” var sākt izveidot publiskajā portālā autorizējies lietotājs. 

Jauna Iesnieguma formā lietotājs var norādīt nepieciešamo informāciju pa soļiem.

Pirmais iesnieguma solis ir "Sertificējošā iestāde", kur jānorāda obligāti sertificējošā iestāde, kam vēlas iesniegt iesniegumu. Solis aizpildāms, lai piekļūtu nākamajam iesnieguma solim:

 • Sertificējošā iestāde – obligāts, izvēle no sertificējošo iestāžu saraksta;

 

Attēls. Sertificējošās iestādes ievades solis būvspeciālista iesniegumā.

Lai atvērtu nākamo ievades soli ”Vēlamā darbības sfēra”, jānospiež poga <Tālāk>.

Iesnieguma sadaļā ”Vēlamā darbības sfēra” jānorāda:

 • Vēlamā darbības sfēra – obligāts, izvēle no to jomu un sfēru saraksta, kuru sertificēšanu uz aktuālo datumu (brīdi, kad tiek veikta iesnieguma aizpildīšana) nodrošina iestāde, kas izvēlēta sertificējošās iestādes sadaļā. Iespējams norādīts vairākas sfēras;
 • Īslaicīgs pakalpojuma sniedzējs – pazīmes lauks sfērai, noklusēti neatķeksēts.

Attēls. Vēlamās darbības sfēras norādīšana būvspeciālista iesniegumā.

Pēc vēlamās sfēras norādīšanas, ja par norādīto darbības sfēru pēdējo 6 mēnešu laikā ir stājies spēkā lēmums par kompetences neatbilstību (neatkarīgi no lēmuma izdevēja iestādes), tiks atrādīts kļūdas paziņojums. Šo pārbaudi veic arī pie iesnieguma iesniegšanas un atverot iepriekš sagatavotu iesniegumu.

Lai atvērtu nākamo ievades soli, jānospiež poga <Tālāk>.

Sadaļā “Ziņas par izglītība” lietotājs redz savu BIS reģistros ievadīto informāciju par būvspeciālista izglītību, ja tāda ir ievadīta.

Lietotājs var izvēlēties iespēju labot vai papildināt savu būvspeciālista izglītības informāciju, nospiežot uz pogu <Labot informāciju>, kas atvērs būvspeciālista profila izglītības datu ievades un labošanas formu (skatīt aprakstu Izglītības dati).

Attēls. Ziņas par izglītību būvspeciālista iesniegumā.

Lai atvērtu nākamo ievades soli “Ziņas par praksi vēlamajā darbības sfērā”, jānospiež poga <Tālāk>.

Sadaļa “Ziņas par praksi vēlamajā darbības sfērā” lietotājs redz savu BIS reģistros ievadīto informāciju par darba pieredzi vēlamajā sfērā/(-ās) no sadaļas Vēlamās sfēras prakses saraksts . Veidojot iesniegumu par būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras piešķiršanu, redz vēlamās sfēras prakses ierakstus, kuri ir statusā ‘Apstiprināts’ un attiecināti uz darbības sfēru, kas sakrīt ar kaut vienu no iesnieguma solī "Vēlamā darbības sfēra" norādīto sfēru.

Lietotājs var izvēlēties iespēju labot vai papildināt savu darba pieredzes informāciju, nospiežot pogu <Labot informāciju>, kas atvērs būvspeciālista profilā prakses datu ievades un labošanas formu.

Attēls. Ziņas par praksi vēlamajā darbības sfērā būvspeciālista iesniegumā.

Lai atvērtu nākamo ievades soli “Darba vietas”, jānospiež poga <Tālāk>.

Sadaļā “Darba vietas” lietotājs var pievienot vienu vai vairākus darba vietas ierakstus, par katru no tiem norādot:

 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs – obligāts uzņēmuma reģistrācijas numura (simbolu virknes) ievades lauks;
 • Uzņēmuma nosaukums – obligāts uzņēmuma nosaukuma teksta lauks;
 • Ieņemamais amatu – obligāts ieņemamā amata ievades teksta lauks;
 • Uzņēmuma kontaktdati – obligāts uzņēmuma kontaktinformācijas ievades teksta lauks.

Attēls. Darba vietas ievade būvspeciālista iesniegumā.

Lai saglabātu darba vietas ierakstu, jānospiež poga <Saglabāt. Lai atvērtu nākamo ievades soli “Citi kompetenci apliecinoši dokumenti”, jānospiež poga <Tālāk>.

Sadaļā “Citi kompetenci apliecinoši dokumenti” lietotājs var pievienot vienu vai vairākus kompetenci apliecinošos dokumentus, par katru no tiem norādot obligāti:

 • Dokumenta datne – iespēja augšupielādēt datni;
 • Dokumenta veids – teksta ievades lauks.

 

Attēls. Citu kompetenci apliecinošu dokumentu ievade būvspeciālista iesniegumā.

Lai saglabātu ierakstu “Citi kompetenci apliecinoši dokumenti”, jānospiež poga <Pievienot sarakstam>. Lai atvērtu nākamo iesnieguma soli “Kontaktinformācija”, jānospiež poga <Tālāk>.

Sadaļa “Kontaktinformācija” tiek atspoguļota lietotāja profilā esošā kontaktinformācija ar iespēju to precizēt:

 • Kontaktadrese – lietotāja profilā esošā kontaktadrese;
 • Tālrunis - lietotāja profilā esošā esošais tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese– lietotāja profilā esošā e-pasta adrese.

Lietotājs var atzīmēt, vai atļaut publiskot datus BIS publiskajā portālā un kurus:

 • Kontaktadresi;
 • E-pasta adresi;
 • Tālruni;
 • Patstāvīgo praksi.

Attēls. Kontaktinformācijas norādīšanas solis būvspeciālista iesniegumā.

Lai atvērtu nākamo iesnieguma soli “Iesnieguma apskats”, jānospiež poga <Tālāk> vai uz iesnieguma satura attiecīgās sadaļas.

Sadaļā ‘Iesnieguma apskats’ atrāda visu iepriekšējo ievades soļu savadītos datus vienā formā. No šī kopskata sistēma veidos arī iesnieguma PDF datni iesnieguma iesniegšanas brīdī. (Iekļaujot pazīme ‘Īslaicīgo pakalpojumu sniedzējs’ pie sfēras).

Lai pabeigtu iesnieguma iesniegšanu, lietotājam jāatver solis “Iesniegt”, nospiežot pogu <Tālāk> vai uz iesnieguma satura attiecīgās sadaļas.

Attēls. Būvspeciālista iesnieguma iesniegšanas solis.

Pēc pogas <Iesniegt> notiek iesnieguma apstrāde un rēķinu izveidošana. Skatīt tālāk aprakstu Iesnieguma iesniegšana un rēķina izveidošanās.