BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir iesniegšanas kļūdu paziņojumi

Portālā autorizējies lietotājs, uzsākot šādu dokumentu iesniegšanu:

  1. Tehniskos noteikumu iesniegšanu;
  2. Projekta saskaņojumu pieprasījumu iesniegšanu;
  3. Būvniecības ieceres iesniegšanu.

redz iesniegumam jaunu statusu: Uzsākta iesniegšana.

Sistēma asinhronā procesā veic iesniegumu, kuri ir statusā "Uzsākta iesniegšana", iesniegšanu, kuras rezultātā:

  1. Veiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek uzstādīts statuss "Iesniegts";
  2. Neveiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek uzstādīts statuss "Iesniegšanas kļūda.

Ierosinātājiem un iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums ar iesniegšanas kļūdas faktu un kļūdas aprakstu, un saiti uz iesniegumu. Paziņojuma apraksta piemērs:

 

Lietotājs atverot iesniegumu statusā "Iesniegšanas kļūda", var atkārtoti veikt iesniegšanu.