BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir iesniegšanas kļūdu paziņojumi

Portālā autorizējies lietotājs, uzsākot šādu dokumentu iesniegšanu:

  1. Tehniskos noteikumu iesniegšanu;
  2. Projekta saskaņojumu pieprasījumu iesniegšanu;
  3. Būvniecības ieceres iesniegšanu.

redz iesniegumam jaunu statusu: Uzsākta iesniegšana.

Sistēma asinhronā procesā veic iesniegumu, kuri ir statusā "Uzsākta iesniegšana", iesniegšanu, kuras rezultātā:

  1. Veiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek uzstādīts statuss "Iesniegts";
  2. Neveiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek uzstādīts statuss "Iesniegšanas kļūda.

Ierosinātājiem un iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums ar iesniegšanas kļūdas faktu un kļūdas aprakstu, un saiti uz iesniegumu. Paziņojuma apraksta piemērs:

 

Lietotājs atverot iesniegumu statusā "Iesniegšanas kļūda", var atkārtoti veikt iesniegšanu.