DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir paziņojumi būvspeciālistam

Personas profila kopējā paziņojumu sarakstā teik izveidoti arī paziņojumi, kas saistīti ar Būvspeciālistu reģistru vai praksi.

Attēls. Prakses paziņojuma piemērs.

Paziņojumi veidojas, piemēram, ja ir saņemti kādi jauni dokumenti, veiktas kādas statusa maiņas būvspeciālistu darbības sfērā. Paziņojumi var veidoties arī, lai brīdinātu un atgādinātu, piemēram, sistēma katru dienu veic pārbaudi darbības sfērām statusā ‘Apturēts’. Sistēma izveidos paziņojumu, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

  • līdz apturēšanas termiņa beigām ir palikuši 2 vai mazāk mēneši un par šo sfēras apturēšanas periodu pēdējo 2 mēnešu laikā netika izveidots paziņojums.
  • līdz apturēšanas termiņa beigām ir palikusi 1 nedēļa vai mazāk un par šo sfēras apturēšanas periodu pēdējās nedēļas laikā netika izveidots paziņojums.