Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir paziņojumi sistēmā un kā tos aplūkot?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs savā fiziskās personas profilā vai pārstāvētās juridiskās personas profilā panelī MANI DATI redz sadaļu PAZIŅOJUMI.

Attēls. Sadaļa ‘Paziņojumi’.

Paziņojumu sadaļā lietotājs var apskatīt saņemtos paziņojums vai saskaņojuma pieprasījumus, kas veidoti BIS sistēmā saistībā ar būvniecības procesu, vai arī reģistra paziņojumus.

Attēls. Paziņojumu saraksta forma.

Paziņojumu sadaļā var redzēt paziņojumus un saskaņojumu pieprasījumus, kurus persona ir saņēmusi sakarā ar kādu no BIS reģistriem:

  •  
  • Būvkomersantu reģistrs;
  • Paziņojumi būvspeciālistiem par būvkomersantu iesniegumu saskaņošanu;
  • Būvinspektoru reģistrs;
  • Neatkarīgo ekspertu energoefektivitātes jomā reģistrs;
  • Būvspeciālistu reģistrs.