BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kļūdas ziņojumu vai brīdinājumu atrādīšanas principi

Ja sistēmā nebūs iespējams saglabāt datus, piemēram, nepareizi vai nepilnīgi ievadīti dati, par to sistēma atrādīs ar sarkaniem paziņojumiem, ka ierakstu nevar saglabāt/pievienot un kāpēc. Tas izskatās šādā veidā:

Attēls. Kļūdas atrādīšana sistēmā.

Informatīvus paziņojumus, kas veicina uz kādu darbību, sistēma atrādīs šādā veidā:

   

Attēls. Informatīvs paziņojums ar saiti.

Informatīvus brīdinājumus sistēmā atrāda šādā veidā:

  

Attēls. Informatīvs brīdinājuma paziņojums.

Ja dati tiek veiksmīgi saglabāti vai nodoti tālākai apstrādei, tos atrādīs ar zaļiem paziņojumiem šādā veidā:

Attēls. Veiksmīgas darbības paziņojums.