Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kļūdas ziņojumu vai brīdinājumu atrādīšanas principi

Ja sistēmā nebūs iespējams saglabāt datus, piemēram, nepareizi vai nepilnīgi ievadīti dati, par to sistēma atrādīs ar sarkaniem paziņojumiem, ka ierakstu nevar saglabāt/pievienot un kāpēc. Tas izskatās šādā veidā:

Attēls. Kļūdas atrādīšana sistēmā.

Informatīvus paziņojumus, kas veicina uz kādu darbību, sistēma atrādīs šādā veidā:

   

Attēls. Informatīvs paziņojums ar saiti.

Informatīvus brīdinājumus sistēmā atrāda šādā veidā:

  

Attēls. Informatīvs brīdinājuma paziņojums.

Ja dati tiek veiksmīgi saglabāti vai nodoti tālākai apstrādei, tos atrādīs ar zaļiem paziņojumiem šādā veidā:

Attēls. Veiksmīgas darbības paziņojums.