BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur redzēt ekspluatācijas pilnvaru sarakstu?

Lai izveidotu vai apskatītu pilnvaras, deleģējumus, kas attiecas uz Ekspluatācijas un Māju lietas pārvaldīšanas procesu, no šķirkļa “BŪVNIECĪBAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI” jāpārslēdzas uz apakšsadaļu “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI”.

Attēls. Pilnvaru sadaļā pārslēgšanās uz “Ekspluatācijas pilnvaras/deleģējumi”.

Līdzīgi kā “Būvniecības pilnvaras/deleģējuma” sadaļa arī “Ekspluatācijas pilnvaras/deleģējumi” sastāv no sarakstiem:

Atverot “Ekspluatācijas pilnvaras/deleģējumi” sadaļu, pēc noklusējuma atvērsies saraksts ar lietotāja izsniegtajām pilnvarām māju pārvaldīšanai vai īpašnieku pārstāvēšanai.

Attēls. Ekspluatācijas izsniegto pilnvaru saraksts.

Šajā sarakstā var izveidot jaunu pilnvaru par Ekspluatācijas vai Māju lietu, lai pilnvarotu fizisku vai juridisku personu darboties ekspluatācijas vai Māju lietā. Lietotājs, kurš darbojas fiziskas personas profilā, var izveidot pilnvaru savā vārdā, bet lietotājs, kurš darbojas juridiskas personas profilā un kuram ir tiesības veidot pilnvaras (t.sk. ja lietotājs ir šīs juridiskas personas paraksttiesīgā persona), var izveidot pilnvaru juridiskas personas vārdā.

Ekspluatācijas procesam ir izdalīti divi pilnvaras veidi:

  • Īpašnieka pārstāvēšanas tiesības – tiek veidota par kādu no personas īpašumā vai pārstāvniecībā esošiem īpašumiem, kas ļaus darboties īpašnieka lomā, piešķirto tiesību ietvaros;
  • Pārvaldīšanas tiesības – pilnvara tiek veidota par konkrētas būves pārvaldīšanas tiesībām, kas ļaus darboties pārvaldnieka lomā, piešķirto tiesību ietvaros.

Pirms pilnvaras datu ievadīšanas, lietotājam jāizvēlas kāda veida pilnvaru veidos, nospiežot pogu <Jauna īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvara> vai <Jauna pārvaldīšanas tiesību pilnvara>. Kā sagatavot īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaru skatīt aprakstu Jauna īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaras izveidošana, kā sagatavot pārvaldīšanas tiesību pilnvaru skatīt aprakstu Jauna pārvaldīšanas tiesību pilnvaras izveidošana.