DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati

Ekspluatācijas lietas

Lietotājs par sev pieejamo Ekspluatācijas lietu no sadaļas ‘Piekļuves lietas’ var apskatīt:

Māju lietas

Autorizēts BISP lietotājs saskaņā ar ‘Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati' sameklē Ekspluatācijas lietu.

Lietotājs atver būves ekspluatācijas lietas datus un, ja Ekspluatācijas lietas būvei ir izveidota Māju lieta, redz sadaļu 'Māju lieta'.

Attēls. Māju lietu publisko datu atvēršana no Ekspluatācijas lietas publiskajiem datiem

Atverot Māju lietas sadaļu, lietotājs redz:

 • Māju lietas pamatdatus:
  • Māju lietas numurs;
  • Ir uzkrājumi / Nav uzkrājumi – atrāda ‘Ir uzkrājumi’, ja Māju lietai par pašreizējo gadu ir reģistrēti uzkrājumu dati. Citādi atrāda ‘Nav uzkrājumi’.
 • Īpašums:
  • Īpašuma veids;
  • Īpašuma numurs vai numuru saraksts, ja īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’;
 • Būves:
  • Kadastra apzīmējums;
  • Adrese;
  • Galvenais lietošanas veids.
 • Zemes vienības:
  • Kadastra apzīmējums;
  • Adrese.
 • Pārvaldnieks:
  • Pārvaldnieku reģistra numurs;
  • Nosaukums / Vārds Uzvārds;
  • Datums no;
  • Datums līdz
 • Lēmumi (skatīt ‘Māju lietu lēmumi’):
  • Lēmuma pieņemšanas datums – aptaujas vai kopsapulces protokola apstiprināšanas datums vai manuāli pievienotā lēmuma norādītais pieņemšanas datums;
  • Lēmuma pieņemšanas protokola numurs;
  • Lēmuma saturs – aptaujas vai kopsapulces jautājuma atbildes teksts vai manuāli pievienotā lēmuma teksts;
  • Lēmuma pieņemšanas veids - ‘Aptauja’ vai ‘Kopsapulce’, ja lēmums ir no sistēmā reģistrētām aptaujām un kopsapulcēm. Ja lēmums ievadīts saskaņā ar ‘Māju lietu lēmumu pievienošana’, tam norādīto veidu.
 • Energosertifikāti – manuāli piesaistīto un automātiski nosakāmo energosertifikātu saraksts:
  • Dokumenta numurs;
  • Dokumenta veids;
  • Dokumenta datums;
  • Dokumenta statuss;
  • Dokumenta autors;
  • Derīguma termiņš;
  • Publiski pieejamā datne.
 • Aktuālo remontdarbu saraksts – atrāda apstiprināto remontdarbu plānu par tekošo gadu un +1 gadu, ja par to ir apstiprināts plāns.

Attēls. Māju lietu publiski pieejamie dati