DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

‘Būvdarbu gaita’ apakšsadaļā ‘Projekts’ apskate

Ja būvniecības lieta ir stadijā “Būvdarbi” un ir būvvaldē akceptēts projekts - autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs, kurš ir būvniecības lietas saistīto personu sarakstā, būvniecības lietas sadaļā “Būvdarbu gaita” apakšsadaļā “Projekts” redz būvniecības ieceres dokumentācijas daļas un lapas, kuras ir nodotas būvniekiem.

Lietotājs redz daļu sarakstu, par katru daļu atrāda:

 • Nosaukums;
 • Marka;
 • Spēkā esošu lapu revīziju saraksts. Par katru lapu atrāda pēdējās revīzijas statusā “Saskaņots” vai “Anulēts” informāciju:
  • Marka;
  • Numurs;
  • Nosaukums;
  • Revīzija;
  • Datnes;
  • Pazīme, ka lapai ir jaunākas nesaskaņotas izmaiņas.

Lietotājs var savērst vai izvērst katras daļas lapu sarakstu, apskatīt katras lapas revīziju vēsturi, t.sk. lejupielādēt vēsturisko revīziju datnes.