BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas saistīto ekspluatācijas lietu sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā atver sadaļu ‘Ekspluatācijas lietas’, kur lietotājam ir pieejama informācija par saistītajām Ekspluatācijas lietām. Sadaļā atrāda datus par ekspluatācijas lietām, kuru būves ietilpst tajā pašā īpašumā, kurā ietilpst atvērtā ekspluatācijas lieta. Sadaļā atrāda:

  • Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
  • Saistīto ekspluatācijas lietu saraksts - par katru lietu atrāda:
    • Ekspluatācijas lietas numurs – ja lietotājam lieta ir pieejama, numurs ir saite lietas atvēršanai;
    • Būves kadastra apzīmējums;
    • Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
    • Būves adrese, ja ir zināma.

Ekspluatācijas lieta. Saistītās ekspluatācijas lietas