Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Informācijas atrādīšana būvniecības lietā

Lietotājam, atverot ‘BŪVNIECĪBAS LIETU’ sarakstu, sistēma atrāda:

 • Ātrā un izvērstā meklēšana. Lai pārslēgtos no  ātrās uz izvērsto meklēšanu – nospiediet uz ‘Izvērstā meklēšana’.

                Izvērstajā meklēšanā iespējam meklēt pēc šādiem parametriem:

 • Būvniecības lietas numurs;
 • Būvniecības lietas nosaukums;
 • Kadastra apzīmējums;
 • Objekta adrese;
 • Ierosinātājs;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Ierosināšanas periods;
 • Pēdējo izmaiņu periods;
 • Stadija.

 • Būvniecības lietu sarakstu, kur lietotājs redz:
  • Būvniecības lietas numurs;
  • Būvniecības lietas nosaukums;
  • Atbildīgā iestāde;
  • Būvniecības ierosināšanas datums;
  • Stadija;

Atverot lietu izvērstā skatā (nospiežot uztrijstūrīša ikonas), lietotājs redz arī:

 • Pēdējo izmaiņu datums;
 • Objekta adrese;
 • Īpašuma nosaukums;
 • Būvniecības ierosinātājs;
 • Kadastra objektu apzīmējumi.

 

Būvniecības lietas pēc noklusējuma tiek kārtotas pēc būvniecības lietas numura. Kārtošanu var mainīt noklikšķinot uz cita izvēlētā lauka:

 • Būvniecības lietas numurs;
 • Būvniecības lietas nosaukums;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Būvniecības ierosināšanas datums;
 • Stadija.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādītas 20 būvniecības lietas.

Atverot lietu (nospiežot uz mapes ikonas), lietotājam lapas augšpusē ir redzama būvniecības lietas stadija.

Zemāk ir pieejama visa būvniecības lietas dokumentācijas daļa.

Šķirklī ‘DOKUMENTI’ var izvedot jaunu dokumentu, un tiek atrādīti būvniecības procesa saistītie dokumenti, kas tika sagatavoti Būvniecības informācijas sistēmā.

Ja ieraksts ir neaktīvs (pelēks), lietotājam nav pieejas tiesības, jo nav ierosinātājs vai nav izveidots pilnvarojums vai deleģējums, lai skatītu dokumentu detalizēti.

Šķirklī ‘TEHNISKIE NOTEIKUMI’ var izveidot jaunu tehnisko noteikumu pieprasījumu vai pievienot esošus tehniskos noteikumus, un tiek atrādīti esošie saistošās būvniecības lietas tehnisko noteikumu pieprasījumi un atbildes.

Šķirklī ‘PROJEKTS’ pieejama būvniecības lietas projekta dokumenti.

Šķirklī ‘RĒĶINI’ pieejama rēķinu informācija, ja būvvalde vai tehnisko noteikumu izdevēju organizācijas ir izsniegušas rēķinu.

Šķirklī ‘ATZINUMI’ būs iespējams izveidot atzinuma pieprasījumu un saņemt uz to atbildes dokumentu.

‘Notikumu vēsturē’ atrāda veiktās darbības būvniecības lietā vai attiecīgajā dokumentā. To ir iespējams izdrukāt.