Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvniecības lietas informāciju?

Lietotājam, atverot ‘BŪVNIECĪBAS LIETU’ sarakstu, sistēma atrāda būvniecības grupas. Sīkāku informāciju skatīt Kā apskatīt esošo būvniecības lietu sarakstu?.

Meklēšanas rezultātā tiek attēlots būvniecības lietu sarakstu, kur lietotājs redz:

 • Būvniecības lietas numurs;
 • Būvniecības lietas nosaukums;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Būvniecības ierosināšanas datums;
 • Stadija.

Atverot lietu izvērstā skatā (nospiežot uztrijstūrīša ikonas), lietotājs redz:

 • Pēdējo izmaiņu datums;
 • Objekta adrese;
 • Īpašuma nosaukums;
 • Ierosinātājs;
 • Kadastra apzīmējums.

Būvniecības lietas pēc noklusējuma tiek kārtotas pēc būvniecības lietas numura. Kārtošanu var mainīt noklikšķinot uz cita izvēlētā lauka:

 • Būvniecības lietas numurs;
 • Būvniecības lietas nosaukums;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Būvniecības ierosināšanas datums;
 • Stadija.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādītas 20 būvniecības lietas.

Atverot lietu (nospiežot uz mapes ikonas), lietotājam lapas augšpusē ir redzama būvniecības lietas stadija.

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver pieejamo būvniecības lietu un kā aktīvu redz sadaļu ‘DOKUMENTI’. Lietotājam ir iespējams atvērt citas sev pieejamās sadaļas, veikt sev pieejamās darbības un atgriezties būvniecības lietu sarakstā.

Ja būvniecības lietas stadija ir ‘Būvdarbi’ un lietotājam būvniecības lietā ir spēkā esoša loma ‘Atbildīgais būvdarbu vadītājs’, ‘Būvdarbu vadītājs’, ‘Būvuzraugs’ vai lietotājs ir spēkā esoša būvdarbu žurnālā reģistrētā līguma nodarbinātā persona, tad autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver pieejamo būvniecības lietu un kā aktīvu redz sadaļu ‘BŪVDARBU GAITA’.

Izmantojot skata pārslēgšanas pogu, lietotājam ir iespēja pārslēgt:

 • Izvērstais būvniecības lietas skatu – kā rezultātā formā attēlojas:
  • Pilna augšējā josla;
  • Būvniecības lietas pamatdati un stadiju josla;
  • Būvniecības lietas sadaļu izvēlne vienā rindā, pat ja visu sadaļu saraksts ir garāks par vienu rindu. Lietotājs var pārvietoties pa izvēlni, lai tiktu pie nepieciešamās sadaļas, izmantojot bultiņas malās.

 

 • Saīsināto būvniecības lietas skatu – kā rezultātā formā attēlojas:
  • Ir redzama sašaurinātā augšējā josla;
  • Nav redzami būvniecības lietas pamatdati, stadiju josla, sadaļu izvēlne un atbilstošās apakšizvēlnes;
  • Ir redzama vienas joslas izvēlne. Kur secīgi tiek attēlots:
   • Manas lietas – ar iespēju pāriet uz būvniecības lietu izvēles formu;
   • Norāda atvērtās būvniecības lietas numuru;
   • Attēlo atvērto būvniecības lietas sadaļu, ar iespēju to izvērst un izvēlēties citu būvniecības lietas sadaļu;

   • Ja izvēlētajai būvniecības lietas sadaļai ir pieejamas apakšsadaļas, tad nākamajā izvēlnē piedāvā izvēlēties starp tām.

  • Ir redzama izvēlētās apakšsadaļas informācija.