Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Būvniecības dalībnieki - x. kārta"?

Ja ievades solī 'Kārtas' tika atzīmēts, ka tiek uzsākta kārta ar šo iesniegumu, atzīmējot pazīmi “Uzsākt kārtu”, tad tiek attēlota ‘BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKI – x. KĀRTA’, kur “x” apzīmē kārtas numuru. Ja ir atzīmēta pazīme “Uzsākt kārtu” vairākām kārtām, tad tiek attēlotas vairākas būvniecības dalībnieku kārtas.

 • Ja ir atzīmēta pazīme “Uzsākt kārtu” vairākām kārtām un jau ir norādīti dalībnieki citām būvniecības kārtām, var tos nokopēt izmantojot kopēšanas ikonu blakus kārtas nosaukumam.

Ikonu nospiežot, atvērsies logs ‘BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKU KOPĒŠANA’, kur var izvēlēties kuras kārtas datus pārkopēt. Pēc izvēles izdarīšanas, izvēli apstiprina ar pogu <Kopēt dalībniekus>. Kopēšana ir iespējama tikai tad, ja eksistē citas kārtas ievadītie dati.

 • Lai norādītu kārtas būvdarbu dalībniekus, izvēlas no izkrītošā saraksta “Iesaistītā persona” vērtību:
  • Būvdarbu veicējs;
  • Būvdarbu vadītājs;
  • Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
  • Būvuzraugs;
  • Autoruzraugs;
  • Darba aizsardzības koordinators.

 • Kad ir veikta izvēle laukā “Iesaistītās personas”, tiek attēlots lauks “Personas tips”, kur jāveic izvēle starp pieejamajām izvēlnēm;

 • Kad ir veikta izvēle laukā “Personas tips”, tiek attēlots lauks dalībnieka izvēlei – ieklikšķinot laukā, var veikt dalībnieka meklēšanu, ievadot vismaz trīs burtus, vai izvēlēties no piedāvātā saraksta.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.