Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aplūkot pieejamo piekļuves ekspluatācijas lietu sarakstu?

Pieejamo ekspluatācijas lietu sarakstā tiek atrādītas tās ekspluatācijas lietas, uz kurām:

 • Ja lietotājs ir pieslēdzies ar fiziskas personas profilu – lietotājam ir piešķirta pieeja un pieejas termiņš nav beidzies.
 • Ja lietotājs ir pieslēdzies, izmantojot juridiskas personas profilu, un viņš ir šīs organizācijas paraksttiesīga persona - lietotāja pārstāvētam uzņēmumam ir piešķirta pieeja un lietotājam ir piešķirta pieeja un pieejas termiņš nav beidzies.
 • Personai ir piešķirta pieeja lietai, ja ekspluatācijas lietā ir apstiprināts lēmums par pieejas piešķiršanu, kurā kā pieprasītājs ir norādīta šī persona.

Par katru pieejamo ekspluatācijas lietu lietotājs redz šādu informāciju:

 • Ekspluatācijas lietas numurs;
 • Būves galvenais lietošanas veids;
 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Būves adrese;
 • Atbildīgā iestāde.

Lietotājs var kārtot saraksta ierakstus pēc visiem pieejamiem laukiem.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Ekspluatācijas lietas numurs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Būves kadastra apzīmējums – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Būves adrese – meklēšana pēc norādītās adreses;
 • Atbildīgā iestāde – meklējot pēc atbildīgās iestādes;
 • Nekustamā īpašuma kadastra numurs – meklējot pēc nekustamā īpašuma kadastra numura;
 • Būves galvenais lietošanas veids – izvēle no būvju lietošanas veidu klasifikatora.

Attēls. Pieejamo ekspluatācijas lietu saraksts