BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvniecības lietas saskaņojumu sadaļu?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver pieejamo būvniecības lietu un redz tajā sadaļu ‘DOKUMENTU SASKAŅOJUMI’. Sadaļa ir pieejama lietotājiem, kuriem ir tiesības uz sadaļu ‘DOKUMENTI’ – ierosinātājs un tā pilnvarotās personas.

Lietotājs dokumentu saskaņojumu sadaļas virsrakstā redz kopējo skaitu ar aktīviem saskaņojumiem – tiem, kuriem vēl nav norādīts rezultāts.

Dokumentu saskaņojumu sadaļā lietotājs redz sarakstu ar aktīviem būvniecības lietas dokumentu, dažāda veida iesniegumu un pieprasījumu, saskaņojumiem, kuriem vēl nav norādīts rezultāts. Sarakstā netiek iekļauti būvdarbu žurnāla ierakstu, pieņemšanas aktu un projekta lapu saskaņojumi. Par katru ierakstu atrāda šādu informāciju:

  • Dokumenta veids;
  • Saskaņotāja vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un UR kods;
  • Datums, kurā nosūtīts saskaņojuma pieprasījums;

Lietotājs var atlasīt saskaņojumus pēc:

  • Dokumenta veids – izvēle no sarakstā esošo ierakstu vērtībām;
  • Saskaņotājs – brīvi ievadāmā simbolu virkne no saskaņotāja vārda uzvārda, organizācijas nosaukuma vai numura;
  • Pieprasījuma datums – lietotājs norāda periodu, kurā tika nosūtīts pieprasījums.