BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvuzņēmēja klasifikācijas datus?

Būvuzņēmuma (Būvkomersanta) datu formā var redzēt informāciju par būvkomersantu un datiem, kas tiek ņemti klasifikācijas aprēķinā:

  • Nozares ģenerālvienošanās – datu blokā parādās informācija, ja reģistru iestāde ir reģistrējusi datus, ka uzņēmums ir noslēdzis nozares ģenerālvienošanos. Šie dati tiek ņemti vērā aprēķinot būvkomersanta ikgadējo nodevu un būvuzņēmuma klasifikācijas 16.kritēriju (Ministru kabineta noteikumi Nr. 211 p.36.5.).
  • Ieviestās pārvaldības sistēmas - “Būvuzņēmumu klasifikācijas 12.kritērijs. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 211 p.36.1.) Aizpilda par būvuzņēmumā ieviestām un sertificētām starptautiskajiem un nozares standartiem atbilstošām sertifikācijas sistēmām vai tām ekvivalentas kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuru pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu sērijas, ko apstiprinājušas akreditētas struktūras.)”
  • Dalību profesionālajās organizācijās - “Būvuzņēmumu klasifikācijas 14.kritērijs (Ministru kabineta noteikumi Nr. 211 p.36.3.) Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa).”
  • Arodbiedrības koplīgumus - “Būvuzņēmumu klasifikācijas 15.kritērijs (Ministru kabineta noteikumi Nr. 211 p.36.4.) Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.
  • Klasifikācijas vēsture – ja būvuzņēmumam ir veikta klasifikācija un pieņemts kāds no klasifikācijas lēmumiem, tad tiek attēlota sadaļa “Klasifikācijas vēsture”.

 

Piezīmes!

  • Pie katra klasifikācijas kritēriju bloka var atvērt skaidrojumu, uzspiežot uz info ikonas.

 

Attēls. Informatīvās ikonas atrādīšana būvuzņēmuma profila formā.

  • Ja kāds no klasifikācijas kritēriju ierakstiem reģistra pusē netika atzīts, tas tiek atrādīts kā neaktīvs pelēkā krāsā ar iespēju atvērt noraidīšanas iemeslu, uzspiežot uz informācijas ikonu.

 

Attēls. Noraidīta ierakstā atrādīšana būvuzņēmuma profilā.

Noraidītu ierakstu nav iespējams vairs labot vai dzēst.