BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvuzņēmēja lietotāja profilu?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs, kurš darbojas juridiskas personas profilā un kuram ir tiesības reģistrēt uzņēmuma informāciju būvkomersantu reģistram, atver juridiskas personas profilu un tajā var atvērt būvuzņēmuma datu sadaļu. Pārslēdzoties uz juridisko personu, no profila formas var atvērt būvuzņēmuma datu formu, nospiežot uz pogas <Būvuzņēmuma dati>.

Attēls. Būvuzņēmuma datu atvēršana.

Atverot būvuzņēmuma datu sadaļu, lietotājs redz datus atbilstoši jaunam portāla dizaina stilam un redz šādus datu blokus:

 • Būvkomersants – šajā blokā atrāda uzņēmuma pamatinformāciju:
  • Nosaukums;
  • UR piešķirtais numurs;
  • Būvkomersanta numurs; (darbojas kā saite uz būvkomersanta reģistru);
  • Kvalifikācijas klasi – klases vērtība tiek atrādīta, ja būvuzņēmumam ir aprēķināta un piešķirta spēkā esoša klasifikācijas klase. Klasifikācijas klases vērtība ir no 1 līdz 5. Zemākā vērtība ir augstākā klase. Pie spēkā esošas klases klāt tiek atrādīta informācija, no kura datuma klase ir piešķirta;
 • Klasifikācijas vēsture - saraksts ar klasifikācijas lēmumiem, ar iespēju apskatīt saistītā lēmuma datus, apskatīt klasifikācijas aprēķina detalizāciju, kurā tiek atrādīts aprēķina kopsavilkums un dati par katra kritērija aprēķinu.
 • Nozares ģenerālvienošanās, t.sk. iespēja apskatīt ieraksta labošanas vēstures informāciju;
 • Ieviestās pārvaldības sistēmas, t.sk. iespēja pievienot, labot, dzēst datus, apskatīt ieraksta labošanas vēstures informāciju;
 • Dalība profesionālajās organizācijās, t.sk. iespēja pievienot, labot, dzēst datus, apskatīt ieraksta labošanas vēstures informāciju;
 • Arodbiedrību koplīgumi, t.sk. iespēja pievienot, labot, dzēst datus, apskatīt ieraksta labošanas vēstures informāciju;
 • Veikto būvdarbu saraksts, ar iespēju atvērt un apskatīt sarakstu, pievienot un labot datus, t.sk. pielasot informāciju no BIS reģistrētām būvniecības lietām, nospiežot pogu  . (Skatīt aprakstu Būvuzņēmuma veikto būvdarbu saraksts.)

Attēls. Būvuzņēmuma profila forma