BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt piekļuves pieprasījumu ekspluatācijas lietai sarakstu?

Pieejamo ekspluatācijas lietu sarakstā (sk. ‘Ekspluatācijas lietu saraksts’), izvēlas sadaļu ‘Piekļuves pieprasījumi’.

Ja lietotājs ir pieslēdzies ar fiziskas personas profilu, sarakstā ir redzami piekļuves pieprasījumi, kuros kā piekļuves pieprasītājs ir norādīts lietotājs.

Ja lietotājs ir pieslēdzies, izmantojot juridiskas personas profilu, un viņš ir šīs organizācijas paraksttiesīga persona, sarakstā ir redzami pieprasījumi, kuros kā piekļuves pieprasītājs ir norādīta pārstāvētā organizācija.

Par katru piekļuves pieprasījumu atrāda:

 • Dokumenta numurs;
 • Dokumenta nosaukums – ‘Piekļuves pieprasījums’;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Dokumenta statuss;
 • Iesniegšanas datums, ja ir iesniegts;
 • Datums, kurā dokuments ir pēdējo reizi mainīts;
 • Ekspluatācijas lietas numurs;
 • Saņemtā lēmuma datne, ja ir.

Lietotājs var atlasīt saraksta datus pēc:

 • Dokumenta numurs – meklēšanas pēc simbolu virknes;
 • Ekspluatācijas lietas numurs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Statuss – izvēle no vērtību saraksta;
 • Atbildīgā iestāde – izvēle no vērtību saraksta;
 • Iesniegšanas datums – vērtību intervāls.

Lietotājs var kārtot saraksta datus pēc:

 • Dokumenta numurs;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Dokumenta statuss;
 • Iesniegšanas datums, ja ir iesniegts;
 • Datums, kurā dokuments ir pēdējo reizi mainīts;
 • Ekspluatācijas lietas numurs.

Lietotājs var atvērt pieprasījuma detalizēto skatu (sk. 'Piekļuves pieprasījuma ekspluatācijas lietai sagatavošana'), nospiežot uz tā nosaukuma kolonnā “Nosaukums”.

Piekļuves pieprasījumu EL saraksts