BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt sabiedrības informēšanas karti?

Autorizēts vai neautorizēts BIS portāla lietotājs var atvērt kartes komponenti, kurā var skatīt valstī veicamos vai plānotās būvniecības lietas novietojumu kartē.

 

Sākotnēji atvērsies visa Latvijas karte.

 

Veicot kartes attēla tālummaiņu sistēma automātiski nodrošina objektu grupēšanu (attēlošanu ar objektu skaitu) vai kā individuālu objektu. Sistēmā attēlojot objektu kā individuālu objektu, atkarībā no būvniecības lietas stadijas attēlo to ar atšķirīgu simbolu.

 

Kartē būve tiek atspoguļota, ja:

 1. Ekspluatācijas lietā eksistē Spēkā esošs dokuments "Būvvaldes lēmums" vai "Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi", kuram ir atzīmēts kāds no negatīvajiem veidiem:
  • Lēmums aizliegt ekspluatāciju ēkas daļā;
  • Lēmums aizliegt visas ēkas ekspluatāciju;
  • Lēmums apturēt patvaļīgu ekspluatāciju. Neietekmē karti;
  • Lēmums aizliegt visas ēkas ekspluatāciju, ja ēku lieto neatbilstoši tās projektētajam lietošanas veidam, un uzdot atjaunot iepriekšējo stāvokli;
  • Lēmums aizliegt atsevišķu telpu ekspluatāciju, ja šīs telpas lieto neatbilstoši to projektētajam lietošanas veidam, un uzdot atjaunot iepriekšējo stāvokli.
 2. Būvi kartē nerāda, ja:
 • Ekspluatācijas lietā nav neviena dokumenta, kas atbilst punktā minētajiem nosacījumiem;
 • Ekspluatācijas lietā eksistē 1. punktā pieminētais dokuments, bet lietā eksistē hronoloģiski jaunāks spēkā esošs dokuments "Būvvaldes lēmums" vai "Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi" , kuram ir atzīmēts kāds no pozitīvajiem lēmumu veidiem:
  • Lēmums par ekspluatācijas aizlieguma atcelšanu pēc iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas;
  • Lēmums par visa ekspluatācijas aizlieguma atcelšanu.

Ja lietā ir vairāki negatīvie lēmumi, tad būvi nerāda, ja eksistē pozitīvais lēmums, kurš ir hronoloģiski jaunāks par jaunāko no negatīvajiem lēmumiem;

Lēmums par ekspluatācijas aizlieguma atcelšanu daļā. Nav šajā sarakstā, jo no tā nav iespējams noteikt būves kopējo ekspluatācijas stāvokli;

Ja lēmumā vai atzinumā ir gan negatīvais veids (kāds no 1. punktā pieminētajiem), gan pozitīvais (kāds no 2. punktā minētajiem), tad lēmumu ieskaita par negatīvu un būvi atspoguļojam kartē.

 

Izvēloties konkrētu objektu (būvniecības lietu), uzspiežot tā ikonas, atvērsies attiecīgās būvniecības lietas detalizēta informācija. Visu informāciju var apskatīt, izmantojot labās puses ritlodziņu.