DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt saņemtos rēķinus?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs var atvērt saņemto rēķinu sarakstu datu blokā ‘Mani dati’ apkašsadaļā ‘Rēķini’.

Attēls. Rēķinu sadaļa.

Publiskajā portālā atrāda rēķinus:

  • ja sertificejošā institūcija sagatavojusi rēķinu par gada uzraudzības maksu, tas tiek atrādīts portālā būvspeciālista profilā kopējā rēķinu sarakstā.
  • ja būvvalde ir sagatavojusi rēķinu, piemēram, Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu.
  • ja tehnisko noteikumu izdevējiestāde ir sagatavojusi rēķinu, piemēram, Valsts vides dienests sagatavo rēķinu par valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu.

Attēls. Rēķinu saraksts.

Lietotājs var atvērt rēķina detalizēto skatu un rēķina izdruku. Būvspeciālistu rēķini ir PDF formātā, pērējie rēķini ir tādā formātā, kādā pievieno iestāde.

Būvspeciālista gada uzraudzības maksas rēķina detalizētais skats:

Attēls. Būvspeciālista saņemtais rēķins no sertificejošās institūcijas.

Ja rēķins ir nokonfigurēts, ka to var samaksāt ar vienoto maksājuma moduli, tad redzama opcija <Maksāt> un rēķinu var samaksāt no portāla. Citādi rēķinu var veikt kā parastu maksājumu caur savu internetbanku.