Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista profesionālās pilnveides datus?

BIS publiskajā portālā autorizējies lietotājs fiziska persona var atvērt Speciālista panelī sadaļu "Profesionālās pilnveides dati".

Attēls. Profesionālās pilnveides dati speciaļistu panelī.

Sadaļā ‘Profesionālās pilnveides dati’ atvērsies forma, kur var atlasīt un apskatīt datus par profesionālās pilnveides datiem vai pievienot jaunu ierakstu.

 Lai pievienotu manuāli jaunu ierakstu, jānospiež poga <Pievienot jaunu ierakstu būvniecības jomā>.